Moda Sahnesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açtığı davayı kazandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün verdiği “özel tiyatrolara devlet desteği”ne 2021 yılı için yaptığı başvuru reddedilen Moda Sahnesi, bakanlığa açtığı davayı kazandı


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün verdiği “özel tiyatrolara devlet desteği”ne 2021 yılı için yaptığı başvuru reddedilen Moda Sahnesi, bakanlığa açtığı davayı kazandı. Moda Sahnesi bakanlık desteği başvurularının reddedildiğini Ekim 2021’de, “Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza düşeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz” ifadeleriyle sosyal medyadan duyurmuştu.

Moda Sahnesi, 7 Eylül 2022 tarihinde yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada bakanlık desteği reddine dair bakanlığa açtıkları davada mahkemenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını “hukuka aykırı” bulduğunun altını çizdi.

Moda Sahnesi’nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

“KAMUOYUNA DUYURULUR

Kültür [ve Turizm] Bakanlığı, 2021-2022 tiyatro sezonunda verilen devlet desteğinin, Moda Sahnesi’ne (Yeraltından Notlar adlı oyuna) verilmesini 8. maddeyi gerekçe göstererek uygun bulmamıştı. Moda Sahnesi bu kararın hukuk dışı olduğuna inanıp Kültür [ve Turizm] Bakanlığı’nı mahkemeye vermişti. Mahkeme tarafından karar açıklandı; Kültür [ve Turizm] Bakanlığı’nın kararı hukuka aykırı bulundu.

T.C. Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 2021/2231 esas, 2022/1230 nolu kararı; ‘Bu durumda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, Yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirmesi yapıldıktan sonra destekten yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net bir şekilde ortaya konulması gerekirken değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan salt takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.’”