Censorship – Sansür

UPR (Universal Periodic Review) (EPİ) Kültürel ve Sanatsal İfade Özgürlüğü Raporu (Ocak/ January 2020)

 

 

 

 

 

 

 

Ocak 2019 – Kasım 2019 / January 2019 – November 2019

 

 

 Aralık 2017 – Aralık 2018 / December 2017 – December 2018

susmarapor_tr_kapaksusmarapor_eng_kapak

 

September 2016 – December 2017 / Eylül 2016 – Aralık 2017

susmarapor_eng_kapaksusmarapor_tr_kapak