İstanbul, Kocaeli ve Denizli’deki eylem ve etkinlik yasakları 1 Mayıs’ı da kapsıyor

İstanbul, Kocaeli ve Denizli Valilikleri kentlerdeki eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle yasakladıklarını duyurdu. Yasakların 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı da kapsadığı görüldü


Kaynak: haberler.com

İstanbul, Kocaeli ve Denizli Valilikleri tarafından yapılan duyurularda, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kentlerde tüm eylemlerin ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığı belirtildi. Yasakların 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü de kapsaması dikkat çekti.

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında kent genelinde gerçekleştirilecek tüm eylem ve etkinliklerin 17 Mayıs’a kadar yasaklandığı duyuruldu. Açıklamanın bir kısmı şu şekilde: “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine… karar verilmiştir.

KOCAELİ VALİLİĞİ’NDEN 17 MAYIS’A KADAR YASAKLAMA

Kocaeli Valiliği web sitesinden yaptığı açıklamada, kentteki tüm eylem ve etkinliklerin 14 Nisan tarihli alınan karar gereği 17 Mayıs tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2021/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 6. Maddesine ilave olarak; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

GEBZE KAYMAKAMLIĞI’NDAN 1 MAYIS ETKİNLİĞİNE RET

bianet’in haberine göre Valiliğin yasak kararının yanı sıra Gebze Kaymakamlığı da Gebze Sendikalar Birliği’nin 1 Mayıs için yaptığı etkinlik başvurusunu kabul etmedi. Kaymakamlıktan Birliğe gönderilen yazıda, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanma dönemine geçilmiş olup, buna dair yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı genelgesinin 6. maddesinde ‘17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecektir.’ denildiğinden bahse konu talebiniz Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir” açıklaması yer aldı. Habere göre Gebze Sendikalar Birliği de cumartesi gününe gelen 1 Mayıs etkinliğini, Valilik yasağı nedeniyle 30 Nisan Cuma günü düzenleme kararı aldı.

DENİZLİ’DE SALGIN VURGUSUYLA ALINAN YASAKLAMA KARARI DA 1 MAYIS’I KAPSIYOR

Denizli Valiliği web sitesinden yayımladığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında “Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde” kentteki tüm eylem ve etkinliklerin 14 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Açıklamadan bir bölüm şu şekilde:

12.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile 12.04.2021 tarihli 15 Nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları doğrultusunda;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun madde 11 (a) ve (c) bentleri uyarınca;

Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılmasının, 14.04.2021 günü saat: 00.01’den 13/05/2021 günü saat: 23.59’a kadar (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.