İstanbul Adliyesi’nde Koronavirüs önlemi

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan’a kadar ertelendi


İstanbul Adalet Sarayı’nda Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan’a kadar ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Koronavirüs’e ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

Alınan karar doğrultusunda 14 Nisan’a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların yapılmayacağı,  bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edileceği, tutuklu olan dosyalarda ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Baro Başkanlığı ise şu duyuruyu yaptı:

” 1. Daha önce duruşma günü tayin edilmiş bulunan tüm davaların duruşmaları, 14 Nisan 2020 tarihinden sonraki bir güne talik edilecektir. (Bu tarih bazı adliyelerde 2 hafta olarak öngörülmüş ise de ertelemelerin 14 Nisan 2020 tarihinden sonra olacağı düşünülmektedir)

2. Bu taliklerin yapılması için mahkemelere mazeret dilekçesi gönderilmesi gerekmeyecektir.

3. Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden öğrenilebilecektir. Ortak bir karar olmamak üzere Mahkemeler, başka yollarla da (SMS , e-tebligat) duyuru yapacaktır.

4. UYAP sistemi üzerinden dilekçe gönderilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak bu süreçte kalemlerde de sınırlı eleman olacağından bu husus dikkate alınmalıdır.

5. Meslektaşlarımızın 14 Nisan 2020 tarihine kadar zamanaşımı/ hak düşürücü süre vb. zorunlu haller dışında dava açılması dahil ek iş yükü gerektiren çalışmaları ertelemeleri önerilmektedir. Olası ise bu konumdaki davalar ile ihtiyati haciz/tedbir dışında “yeni” talepler açılmamalıdır.

6. Bu süreçte, meslektaşlarımızın mahkemelerce karar oluşturmalarını sağlayacak herhangi bir talepte bulunmamaları, bu yolda mahkemelere ve kalemlere baskı yapmamaları tavsiye edilmektedir.

7. Yasal gereklilikler karşısında, tutuklu sanık bulunan dosyaların duruşmaları görülecektir. Sanık/tanık dinleme, sorgu ve ifadeler SEGBİS yoluyla alınacaktır. Duruşmalarda yoğunluk olmaması için avukat dışında duruşmalara katılacak olanlar için “aleniyet” gözetilerek sınırlama getirilebilecektir.

8. Tutuksuz sanıklı ceza dosyaları da diğerleri gibi ertelenecektir.

9. Bu genel mutabakata rağmen, duruşma yapmak konusunda kararlı çok az sayıda mahkeme olabileceği de gözetilerek meslektaşlarımızın önümüzdeki bir kaç gün için dosyalarındaki gelişmeleri UYAP üzerinden izlemeleri yararlı olacaktır.

10.  Yoğunluğun arttırılmaması bağlamında aynı duyarlılığın icra müdürlüklerinde de gösterilmesi gerekmektedir.

11. Bu süreçte stajyer meslektaşlarımız için adliyelerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Meslektaşlarımız sadece mahkeme değişim günü bu değişimi sağlamak üzere adliyeye gelmelidir.

12. Alınan tüm önlemler, adliyelerdeki yoğunluğun azaltılmasına dönük olmakla, bağlı çalışan avukatlarla stajyerlerin de adliyelere gönderilmemesi konusunda hassas davranılması, yoğun çalışma temposunda olan ve istihdam edilenlerin fazla olduğu ofislerde de benzer önlemlerin alınması gerektiği hususları tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda evden çalışılması da dahil olmak üzere, bağlı çalışan meslektaşlara ve stajyerlere bu süreçte izin verilmesinin çok önemli ve amaca uygun olacağı değerlendirilmektedir.

13. Gelişmelere göre yeni bilgilendirmeler de yapılacaktır.

Meslektaşlarımıza sağlık dileklerimizle sunarız.

Saygılarımızla.”