Boğaziçi’nde öğrencilerin eserlerine müdahale

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük protestoları sırasında öğrencilerin kampüs içindeki eserlerine el konuldu


Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu rektör olarak atamasıyla başlayan protestolar sırasında öğrencilerin kampüs içindeki sanat eserlerine el konuldu.

Protestolar sırasında bir grup Boğaziçi öğrencisi kamusal sergi çağrısı yapıp BOUN Sanat Direnişi isimli oluşum kurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi Sanatçıları imzasıyla yapılan açıklamada “Fakat, güncel siyasi ortamda da görülebildiği üzere siyasi iktidar zorbalaştıkça çok sesliliğin sağlanabildiği özgürlük ortamlarını atamalarıyla, hukuksuz uygulamalarıyla, kolluk kuvvetleriyle, polis ablukalarıyla baskılamaya ve kısıtlamaya çalışıyor, bunlar yetmezmiş gibi, kampüsümüzde kendimizi ifade edebilmek, kampüsümüzü güzelleştirmek için kampüste sergilediğimiz sanat eserlerine el konuluyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Okulumuza 1 Ocak gecesi yapılan hukuksuz ve demokrasi karşıtı atamadan beri eylemlerimizle, performanslarımızla kültürümüzü büyütmeye devam ediyoruz ve 22 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlediğimiz Bounsergi’de yaptığımız gibi özgürlüğümüz ve irademiz ile çevremizi şekillendirmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Sanatımızla birilerine dokunmuş olmalıyız ki hukuksuz bir şekilde kampüsümüzde sergilediğimiz eserlerimize el koyuldu. Hiçbir hukuksuz el koyma bizi yıldıramaz. Müziğimizle, dansımızla, resmimizle; sanatımızla özgürlüğe kucak açıyoruz. Herhangi bir zorbanın kontrolüne ihtiyacımız yok. Biliyoruz ki sanat her yerde filizlenmeye, dallarını göğe uzatmaya ve baskılandığı yerde de sesini daha gür çıkarmaya devam edecek. Nasıl ki Leningrad faşist Almanya tarafından işgal edilirken Dmitri Shostakovich’in yedinci senfonisinin ilk icrası gerçekleşmiş; sanat direnişle faşizmi nasıl yenmişse, biz de mücadelemizde zorbalığa ve zulme sanatımızla karşı çıkıyor ve özgürlük için üretmeye, birleşmeye devam ediyoruz.”