RTÜK’ten TELE 1’e üç gün ekran karartma cezası

RTÜK 19 Ekim’deki haftalık toplantısında TELE 1’e idari para cezası ve üç gün süre ile ekran karartma cezası verdi. TELE 1’e Şubat 2023’e kadar bir kez daha yayın durdurma cezası verilirse kanalın yayın lisansı iptal edilecek. Kanalın cezayı yargıya taşıması sonrasında Ankara 2. İdari Mahkemesi, RTÜK’ün verdiği üç günlük yayın durdurma cezası için 25 Ekim’de yürütmeyi durdurma kararı verdi


bianet’in haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 19 Ekim 2022’deki haftalık toplantısı sonucunda TELE 1’e idari para cezasının yanı sıra üç gün süreyle ekran karartma cezası verdi; karar oy çokluğu ile verildi. Üst Kuruldan kanala bir kez daha yayın durdurma cezası çıkarsa kanalın yayın lisansı iptal edilecek. Üst Kurul ekim ayı başında da TELE 1’e yüzde 3 idari para cezası kesmişti.

19 Ekim tarihli RTÜK kararının ve cezaların gerekçesinin, Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” sözleri olduğu öğrenildi. Üst Kurul Kadıgil’in sözlerinin kanunun “Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kararı verdi. RTÜK, TELE 1’e üç gün yayın durdurma ile idari para cezasına hükmetti. Karar, TELE 1 hakkında 1 yıl içinde daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı. TELE 1’in bu kararı takiben bir yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması halinde Üst Kurul, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.

OKAN KONURALP: “İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİNE KARŞI ALINAN BU KARAR BELLİ TALİMATLAR SONUCU”

RTÜK’ün Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) üyesi Okan Konuralp cezaya ilişkin Twitter hesabından şu zincir iletiyi paylaştı:

“RTÜK, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve İman Hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE 1’e üç (3) gün yayın durdurma cezası verdi. Karar, TELE 1’i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023’e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE 1 RTÜK eliyle kapatılacak. Kadıgil’in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebubekir Şahin’e verilen talimatların sonucudur. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir. Başaramayacaklar, biliyorlar. Sayın Ali Bardakoğlu örneğinde olduğu gibi, Diyanet 100 yıllık geçmişinin büyük bir bölümünde kurucusu Atatürk’ün idealleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir; yeniden gösterir. Tarih de Ali Erbaş ve benzerlerini değil, Sayın Bardakoğlu gibi isimleri anımsar.”

İLHAN TAŞCI: “AMAÇ SEÇİMLERE GİDERKEN EKRANLARI KARARTMAK, FARKLI SESLERİN, MUHALEFETİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN DUYULMASINI ENGELLEMEK”

RTÜK’ün bir diğer CHP’li İlhan Taşcı da konu ile ilgili Twitter’dan şu paylaşımları yaptı:

“RTÜK, TELE 1 kanalının bir yıl içerisinde iki kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle üç (3) gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir. RTÜK, Sayın Konuralp ile karşı oy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in ‘Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir’ eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek! RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye’yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil. Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı ‘Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir.”

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

TELE 1’in cezayı yargıya taşıması sonrasında Ankara 2. İdari Mahkemesi, RTÜK’ün kanala verdiği üç günlük yayın durdurma cezası için 25 Ekim’de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin oy birliği ile verdiği karar şu şekilde:

“1-Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama  yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2-Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3-Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”