Mersin’de eylem ve etkinlik yasağı

Mersin Valiliği, kentteki tüm eylem ve etkinliklerin 5 gün boyunca yasaklandığını duyurdu


Mersin kent merkezinde yapılacak tüm eylem, etkinlik ve gösteriler, 24 Temmuz’dan itibaren 5 gün süreyle yasaklandı. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada yasağa gerekçe olarak “terör örgütlerine yönelik operasyonlar” sonucu yaşanabilecek kargaşalar gösterildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Güvenlik kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik operasyonlar ile ilimiz ve diğer illerden alınan istihbarı bilgiler ve yapılan değerlendirmeler ışığında; toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabilecek her türlü olayın önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, kamu düzeninin sağlanması genel sağlığın korunması amacıyla uzun süredir ilimizde ve ülkemizde devam eden COVİD-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik çabalar da dikkate alındığından, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri uyarınca; her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çelenk sunma, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile Mersin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere (5) beş gün süre ile yasaklanmıştır.”