Mardin’de ve Hakkari’de eylem ve etkinlik yasakları

Mardin ve Hakkari Valilikleri, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri ve etkinlikleri 15 gün süre ile yasakladı. Yasakların 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde ilan edildiği görüldü


Mardin ve Hakkari Valilikleri, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri ve etkinlikleri 15 gün süre ile yasakladı. Yasakların 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde ilan edilmesi dikkat çekti.

MARDİN VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARINA PANDEMİ GEREKÇESİ

Mardin Valiliği’nin web sitesindeki yasak duyurusunda, 1 – 15 Eylül tarihleri arasında 15 günlük eylem ve etkinlik yasağına gerekçe olarak kovid vakalarının artış göstermesi gösterildi. Duyuruda ayrıca, olası etkinliklerin “halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabileceği” ve “kamu düzenini ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği” de sebepler arasında sunuldu.

Valilik açıklamasının bir bölümü şu şekilde:

“İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) İl Merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;

İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 01.09.2022 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren 15.09.2022 Perşembe günü saat 24.00 kadar (15) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler  yapılacaktır.”

HAKKARİ VALİLİĞİ’NİN YASAK GEREKÇELERİ ARASINDA “KAMU DÜZENİNİ KORUMAK VE SALGINI ÖNLEMEK” DE VAR

Hakkari Valiliği’nin internet sitesindeki yasaklama kararında 1 -15 Eylül tarihleri arasında ilan edilen 15 günlük eylem ve etkinlik yasağına gerekçeler şöyle sıralandı: “Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi.”

Valilik açıklamasının bir kısmı şöyle:

Hakkari’de de Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler kapsam dışında bırakılarak yasak kararı şu ifadelerle duyuruldu: “Hakkari sınırları içinde 1 Eylül saat 00.01’den 15 Eylül saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.”