Karaman ve Hakkari’de eylem ve etkinlik yasakları

Karaman ve Hakkari’deki bazı eylem ve etkinlikler yasaklandı. Karaman’daki yasakların süresi bir ayı bulurken Hakkari’de kısıtlamalar 15 günle sınırlı kaldı


Hakkari’de toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak ve asmak, meşale yakma ve taşıma gibi bazı eylem ve etkinlikler 15 Nisan 2021’den itibaren geçerli olmak koşuluyla 15 gün süreyle yasaklandı. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada yasaklama nedeni aktarılırken “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla” ifadeleri kullanıldı.

Karaman’da ise konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yasaklama gerekçesi olarak pandemi gösterilerek “genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla” denildi. Emniyetin açıklamasına göre 14 Nisan – 13 Mayıs tarihlerinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak ve asmak, meşale yakma ve taşıma gibi tüm eylem ve etkinlikler yasaklanmış oldu.

Her iki yasaklamada da hukuki gerekçeler olarak 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar anılıyor. Söz konusu hukuki dayanaklara göre Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmî bayram, resmî anma günleri, resmî tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile ticari reklamlar hariç olmak üzere; toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma vb. tüm eylem ve etkinlikler belirli bir süreliğine engellenebiliyor.