Osmaniye’de eylem ve etkinlikler yasaklandı; Hakkari ve Van’da ise yasaklar uzatıldı

Osmaniye Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını duyurdu. Hakkari ve Van Valiliklerinden yapılan açıklamalarda ise kentlerdeki eylem ve etkinlik yasaklarının 15 gün daha uzatıldığı belirtildi


Van ve Hakkari’deki eylem ve etkinlik yasakları pandemiyle mücadele önlemleri gerekçe gösterilerek uzatılırken, Osmaniye için de 15 günlük yasak kararı alındığı duyuruldu.

Osmaniye Valiliği’nin web sitesinden yapılan açıklamada koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kent genelinde; “mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere” tüm eylem ve etkinliklerin “15.03.2021 günü saat 00.01 ile 29.03.2021 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süre ile” yasaklandığı duyuruldu.

HAKKARİ’DE GEREKÇE: “OLASI PROVAKASYONLARIN ÖNLENMESİ” 

Hakkari Valiliği’nin web sitesindeki açıklamaya göre; kentteki tüm eylem ve etkinlikler “Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Korona Virüs (COVİD-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla (…) Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 17.03.2021 tarihi saat:00:01’den 31.03.2021 tarihi saat:23:59’a kadar on beş (15) gün süre ile” yasaklandı.

VAN VALİLİĞİNDEN ‘TERÖR’ VURGUSU

Van Valiliği’nin web sitesindeki açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20/03/2021 tarihinden geçerli 03/04/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden Yasaklanmıştır.”