Mardin Valiliği’nden 30 günlük eylem yasağı kararı

Mardin Valiliği, kent genelinde 30 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. Yasağın gerekçeleri arasında 1972’de Kızıldere’de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü etkinliklerinin olabileceğinin yer alması dikkat çekti


Mardin Valiliği’nin web sitesinden yapılan açıklamayla kent genelinde 30 gün boyunca eylem ve etkinlik yasağı ilan edildi. Duyuruda yasağın 6 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilirken sebeplerine ilişkin şu açıklamaya yer verildi: “Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz/korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığı, bu itibarla eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülebileceği, vatandaşların günlük yaşamını aşırı katlanılamaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntülerin topluma yansıtılarak karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma zemini oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği, yine çağrılardan ve daha önceki dönemlerde yaşanan menfur saldırılardan da görüleceği üzere açık alanlarda gerçekleşecek her türlü eylemin terör örgütlerince hedef seçilebileceği, toplumsal olaylarda görev alan kolluk mensuplarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu (metro, havaalanı, tren garları, eğlence mekanları vb.) yerlerin hedef seçilerek buralarda bombalı/silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.”

Yasak kararıyla ilgili açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

Tokat/Kızıldere’de 30 Mart 1972’de THKP/C terör örgütünün kurucusu Mahir Çayan’ın da aralarında bulunduğu (10) örgüt mensubu ve İstanbul’da 16 – 17 Nisan 1992’de aralarında DHKP/C terör örgütü elebaşı Dursun Karataş’ın eşinin de bulunduğu (11) üst düzey örgüt mensubu güvenlik güçlerimizle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirildiği;

DHKP/C terör örgütü tarafından; 30 Mart – 17 Nisan tarihleri “DHKP/C’nin Kuruluşu ve sözde Devrim Şehitleri Haftası” olarak ilan edilmiş ve özel önem atfedilmiş, geçtiğimiz yıllarda ülkemiz genelinde bahse konu dönemin öncesinde/sonrasında silahlı/bombalı sansasyonel eylemler gerçekleştirilmeye çalışıldığı;

Yine PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlar tarafından önem atfedilen günler arasında bulunan 4 Nisan terörist başı A. ÖCALAN’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl İlimiz Halfeti İlçesi Ömerli Köyü yakınlarına gidilerek, terörist başının doğum gününü kutlama bahanesiyle sözde “Amara Yürüyüşü” adı altında terör örgütü propagandasına dönüştürülen kitlesel eylemler yapma girişimlerinin olabileceği;

PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlar ile sol tandanslı gruplar tarafından; Son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplara uğrayan ve bu nedenle yandaşlarına ve silahlı unsurlarına moral verme çabası içerisinde bulunan PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, her fırsatı sansasyonel eylem düzenlemek için değerlendirmeye çalışan sol tandanslı terör örgütleri ve bu örgütlere müzahir şahıslar ile marjinal grupların, eylem (silahlı/bombalı saldırı, korsan gösteri, oturma eylemi, molotof atma vb.) arayışı içerisinde olabilecekleri;

Son günlerde bazı marjinal sol gruplar ve terör örgütlerine müzahir çevrelerce; İstanbul ilinde bulanan Boğaziçi Üniversitesine yeni atanan rektörün istifa etmesine yönelik düzenlenen protesto gösterilerinin her geçen gün büyütülerek diğer şehirlere yayılması amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı ve bu paylaşımlar doğrultusunda bir çok ilimizde konuyla ilgili eylemler gerçekleştirildiği/gerçekleştirilmek istenildiği, bu eylemler sonucunda kamuoyunda Gezi Parkı Eylemleri olarak bilinen ve ülke genelinde birçok şehrimizde gerçekleşen ve kamu düzenini, kamu güvenliğini, kamu asayişini bozan, vatandaşlarımızın hayatını katlanılmayacak derecede zorlaştıracak ölçüde etkileyen eylemlere dönüştürülmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir.

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla;

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda: ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla;

Anayasamızın 34. Maddesindeki “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplamı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. ” hükmü gereğince;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A maddesinde yer alan “Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve bütün özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle hükümlüdür.” Hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen; “ Bölge Valisi veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir. ” hükümleri doğrultusunda;

İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) İl Merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;

İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 06.04.2021 Salı günü saat 24.00’den itibaren 06.05.2021 Perşembe günü saat 24.00 kadar (30) gün süre ile YASAKLANMASI, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.