LGBTİ ve gökkuşağı temalı ürünlere +18 sansürü

Ticaret Bakanlığı kaynakları kararın Reklam Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile ‘çocukları korumak amaçlı’ alındığını savundu


Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi.

Konuyla ilgili gönderilen yazıda, e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan ürünlerin “LGBT ibaresi ile LGBT ve gökkuşağı temalarıyla birlikte +18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin” bakanlığa çok sayıda tüketici başvurusu yapıldığı belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI YAZI GÖNDERDİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, “Bu bağlamda, ülke çapında tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformlarının bu konuda hassasiyet göstermesi ve bahsi geçen önlemleri alması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim” denildi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Ticaret Bakanlığı kaynakları kararın Reklam Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile alındığını belirtti: “Reklam Kurulu aralarında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği gibi hem kamu hem de sivil toplum kuruşları üyelerinden oluşuyor. Reklam Kurulu’nun 9’u sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden olmak üzere 19 üyesi bulunuyor.

“ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK ALINMIŞ BİR KARAR”

“Karar çocukları korumaya yönelik alınmış bir karardır” denilen görüşte şu ifadelere de yer verildi: “Reklam Kurulunca, çocuklara yönelik olan ve çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlar hususunda düzenlemeler bulunduğu dikkate alındığında, çocukların bu tür ürünlerin reklamlarına doğrudan maruz kalmalarının, çocukların zihinsel, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebileceği dolayısıyla bu tür ürünlerin satışa sunulurken +18 yaş uyarısına yer verilerek sunulmasının, çocuklar açısından doğru olacağı ifade edilerek bu karar alındı.

Bu kararda kesinlikle ürünlerin satılmasının yasaklanması söz konusu olmayıp, bu tür ürünleri satan platformların sitelerini ziyaret edenlere çocukların korunması açısından, sadece +18 yaş uyarısına yer vermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin birinci fıkrası “Çocuklara yönelik olan veya çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile çocukların oynadığı reklamlar” ile ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Bu fıkranın a bendinde ‘Çocukların; fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez’, f bendinde ise ‘Kültürel, ahlaki ve olumlu sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye veya kötülemeye yönelik unsurlar içeremez’ düzenlemeleri yer alıyor.”