İzmir’de Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu ev sahipliğinde, Susma Platformu’nun işbirliğiyle 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek çalıştay, medya alanında yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerine odaklanıyor


İzmir, 21-22 Eylül tarihleri arasında İfade Özgürlüğü ve Medya başlıklı uluslararası bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu ev sahipliğinde, Susma Platformu’nun işbirliğiyle İzmir Sanat’ta gerçekleşecek çalıştayın odağında, son yıllarda dünyada ve Türkiye özelinde medya alanında yaşanan ifade özgürlüğü ihlalleri yer alacak.

Çalıştayın başlıca amaçlarından biri hukuk, medya, sivil toplum ve akademi alanındaki paydaşları bir araya getirerek ifade özgürlüğü ihlallerine karşı ortak hareket etme pratiğimizi güçlendirmek olarak belirlendi. 

Medyaya uygulanan çeşitli sansür ve denetim mekanizmalarının değerlendirileceği; tutuklu gazetecilerden yargılananlara, medya üzerindeki baskıdan yeni internet yasasıyla getirilen kısıtlamalara ifade özgürlüğü gündeminin ve bu atmosferde yapılabileceklerin aktarılacağı çalıştayın konukları da insan hakları savunucuları, hukukçular, akademisyen ve gazeteciler olacak.

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde uluslararası hukukta ifade ve basın özgürlüğü, online ve geleneksel medyada uygulanan sansür ve gazeteciler hakkında sürdürülen davalar konuşulacak. Uluslararası Hukukta İfade ve Basın Özgürlüğü, Dünyada ve Türkiye’de İnternet ve Medya Yasakları, Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve Tutuklu Gazeteciler başlıkları altında gerçekleşecek oturumlarda Rosa Curling (İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti), Andrew Finkel (P24), Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler), Andrew Gardner (Uluslararası Af Örgütü), Av. Tora Pekin, gazeteci Ayşe Düzkan, Av. Gökhan Ahi, gazeteci Ümit Kartal, Gökçe Gökçen (CHP Genel Başkan Yardımcısı) ve Şevket Uyanık (Korsan Parti) konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci gün ise oluşturulan çalışma grupları kapsamında, alanlarında uzman isimlerin yürüteceği yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Türkiye’de İfade ve Basın Özgürlüğü İhlallerine Karşı Yeni Stratejiler, Özgür İnternet için Alternatif Arayışlar ve İfade Özgürlüğünü Yerelde Kurmak başlıkları altında yapılacak yuvarlak masa toplantılarında hazırlanacak raporlar ve ilk günkü oturumların kaydı, konferans sonrasında sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna açıklanacak.