İHD’nin 2019 raporunda otoriterleşme vurgusu

İHD’nin hak ihlalleri raporunda Türkiye’nin son beş yılında rejimin giderek otoriterleştiği vurgulandı


İnsan Hakları Derneği’nin yayınladığı 2019 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu‘nda kalıcılaşan OHAL rejimine vurgu yapıldı. Otoriter Yönetimde Israra Karşı Toplumsal Muhalefetin Direnişi alt başlığını taşıyan çalışma; işkence, kötü muamele, cezaevleri, Kürt sorunu, kişi hak ve örgütlenme özgürlüğü, insan hakları savunucuları üzerindeki baskılar, gösteri yapma hakkı gibi konuları kapsıyor.  

İHD’nin raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle: 

– Dokümantasyon Biriminin verilerine göre, 2019 yılında gözaltında ve gözaltı dışındaki yerlerde işkence ile diğer kötü muamelelere uğradığını iddia eden kişi sayısı 1477 oldu.

– Ayrıca 2019’da 1344 toplantı ve gösteriye müdahale edilddi.

– Bu müdehaleler sırasında kaba dayak ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia eden kişi sayısı 3 bin 935’ti.

– 2019 yılında ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü haklarını kullandıkları için (sosyal medya paylaşımları dahil) adli soruşturmaya uğrayıp gözaltına alınan 8.803 kişi tespit edilebildi. Bu kişilerden 831’i tutuklandı.

– Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik askeri harekatın başladığı 9 Ekim 2019 tarihinden 11 Ekim 2019 tarihine kadar geçen 2 günlük sürede, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 500’e yakın kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından işlem başlatıldı, bu kişilerden 121’i ise gözaltına alındı.

– 19 Temmuz 2018 itibariyle OHAL sona ermiş olsa da de benzeri uygulamalar hala sürdürülmekte. Bu yasaklamalar jeotermal santrallerin olumsuz etkileri ile ilgili bir toplantıdan lise ve üniversite şenliklerine, kültür sanat ve doğa festivallerinden LGBTİ+ etkinliklerine kadar büyük bir çeşitlilik göstermekte.