Ankara’da süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı kaldırıldı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin istinaf başvurusu üzerine “Yasak süresiz, sınırlama ve belirlilik yok, yasak yerine etkinliklerin güvenliği sağlanmalı” diyerek LGBTİ+ etkinlik yasağını kaldırdı


Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin istinaf başvurusu üzerine Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı kararının kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, OHAL’de ilan edilen yasağın “süre bakımından sınırsız olduğunu ve yasaklanan eylemlerin niteliğine ilişkin bir sınırlama ve belirlilik olmadığını” söyledi. Mahkeme, etkinliklere dönük bir tehdit varsa yasaklamak yerine kolluk tedbirleri alınması gerektiğini belirterek yasağın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

“18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak, LGBTT-LGBTİ vb. konuları ile ilgili olarak Ankara ilinin muhtelif yerlerinde/salonlarında çeşitli kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen, birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. Eylemlerin/etkinliklerin yasaklanmasına yönelik dava konusu işlemde hem süre bakımından bir sınırlama hem de yasaklanan eylemlerin niteliğine ilişkin bir sınırlama ve belirlilik bulunmamaktadır.”

“İdarece, düzenlenen etkinliklerin toplumun bazı kesimlerini rahatsız edebileceği provakasyona, saldırı veya tepkiye sebep olacağı ileri sürülmekte ise de kamu düzeninin söz konusu etkinlik ve toplantıları yasaklayarak değil gerekli kolluk tedbirlerini almak yoluyla da korunabileceği, sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. eylemlerin/etkinliklerin tamamının   bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği gerekçesi ile süresiz yasaklanması yerine gerekli kolluk tedbirlerinin alınabildiği ölçüde zaman/mekan ya da etkinlik sınırlaması yapılabileceğinden temel hak ve özgürlüklerin koşulsuz, belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlanması sonucunu doğuran dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık, mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir,”

Öte yandan OHAL kaldırılmasına rağmen Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün aynı gerekçelerle 3 Ekim 2018’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yasak kararına ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan edilen yasak, OHAL’in kaldırılmasından sonra ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek sürmüştü.