Halk TV’ye yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in Halk TV’ye verilen ekran karartma cezasının iptali için açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildi


Ankara 7. İdare Mahkemesi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasının iptali için açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Bianet’te yer alan habere göre Halk TV için açılan davada Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararında şöyle denildi:

“Basın Konseyi Başkanı olan davacı tarafından; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, Halk TV logolu ve Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi ticari unvanlı yayın kuruluşuna 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca 5 gün yayın durdurma cezası verilmesine dair 01/07/2020 tarih, 2020/27 toplantı ve 9 karar numaralı işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.

Mahkememizin 11/08/2020 tarihli ara kararıyla, açılan bu dava ile; Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1301 sayılı esasına kayden açılan ve Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2020/1374 sayılı esasına kayden açılan davalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla dava dosyasının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğinden, iptali istenen işlemin yayıncı kuruluşun televizyon yayınının  durdurulmasına  ilişkin  olması sebebiyle uygulanmakla etkisi tükeneceğinden, yürütmenin durdurulması isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”