RTÜK’ün internete sansür yetkisi: AYM oy çokluğu ile davayı reddetti

RTÜK’ün internete sansür uygulama yetkisine ilişkin yasal düzenlemenin iptaline ilişkin dava karara bağlandı. AYM Başkanı dahil beş üyeden ‘basın özgürlüğü’ itirazı gelen kararda, yasal düzenlemenin iptali talebi oy çokluğu ile reddedildi


Anayasa Mahkemesi (AYM) internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının, yönetmelikle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iznine bağlanması ve RTÜK tarafından denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemenin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve eski Başkanvekili Engin Yıldırım dahil beş üye, usul ve esasların kanunla değil yönetmelikle belirlenmesinin “ifade ve basın özgürlüğünün ancak kanunla sınırlandırılabileceği” gerekçesiyle Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

BirGün‘de yer alan habere göre Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk-Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turkcell TV+, Vodafone TV gibi milyonlarca abonenin takip ettiği online televizyon platformları ile internet radyoları ve internet televizyonlarına RTÜK denetimi getiren düzenleme, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Yüksek Mahkemenin kararı, Resmi Gazete’nin 7 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayımlandı.

Yasal düzenleme ile internet üzerinden gerçekleştirilen yayınlara lisanslama ve yayınları iletim yetkisi RTÜK iznine bağlanmıştı. Böylelikle izinsiz internet yayınlarına erişimin engellenmesinin önü açılmıştı.

CHP bu düzenlemenin, Anayasa’nın “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması,” “haberleşme hürriyeti” ve “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini” düzenleyen maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmişti.

OY ÇOKLUĞU İLE RET KARARI

Anka Haber Ajansı‘nın aktardığına göre Yüksek Mahkeme, iptal talebinin reddini; “kuralların Anayasal bağlamda meşru bir amaca sahip olduğu; kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüklerine yönelik kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiği ve kuralın orantısız bir sınırlamaya neden olmadığı” gerekçelerine dayandırıldı.

Aynı yasanın; yayın izni verilmesi ile yayının denetlenmesine ilişkin usul ve esasların RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin maddesinin de iptali istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, RTÜK’ün izin ve denetim yetkisine ilişkin usul ve esasların yönetmeliğe bırakılmasına ilişkin iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.

Çoğunluk kararı, “Yasal çerçevenin kanun hükümleriyle belirlendiği görülmektedir. Bu çerçeve içinde kalacak idari tekniğe ilişkin hususların düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması, yasama yetkisinin devri olarak nitelendirilemez” gerekçesine dayandırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve eski Başkanvekili Engin Yıldırım dahil beş üye ise çoğunluk kararına karşı çıktı.