DTCF Tiyatro Bölümü’nden akademisyenlerin iadelerine yönelik çağrı

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü akademisyenleri, Anayasa Mahkemesi’nin karası sonrasında KHK’yla atılan akademisyenlerin işe iadesine yönelik bir çağrı yaptı


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü akademisyenleri, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı sonrasında KHK’yla atılan akademisyenlerin işe iadelerine yönelik bir çağrı yaptı. Yapılan basın açıklamasında akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz, denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihinde Barış Akademisyenleri için hak ihlali kararı vermiş, imzalanan ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Barış Akademisyenleri’nin üniversitelerden ihraç edilmeleriyle sonuçlanan haksızlığa bir son verilmesini talep ediyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim elemanları olarak, bölümümüz öğretim elemanlarının da içinde bulunduğu akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz.”