Danıştay, polis müdahalesinde görüntü çekme yasağını oy birliğiyle durdurdu

Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu


Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarihinde polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelge yayımlamıştı. Genelge gereği polislerin görüntülerini alacağından şüphelenilen kişilere müdahale edileceği ifade edilmiş ve bu durum kamuoyunda tepki çekmişti.

Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesinin yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Evrensel gazetesindeki habere göre, söz konusu genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı vurgulandı; ayrıca temel hak ve hürriyetlerin sadece kanunla sınırlandırılabileceği belirtildi.

Danıştay’ın kararında şu ifadeler geçiyor: “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

Yürütmenin durdurulması kararı ile genelge uygulanamayacak. Fakat Danıştay 10. Dairesi, genelgenin iptal istemini daha sonra karara bağlayacak.