Diyanet, radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu kurdu

Komisyon kapsamında oluşturulan radyo ve televizyon yayın kurulu, programların devamına ya da yayından kaldırılmasına karar verebilecek


Yeni yayın yönetmeliği yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni yönetmelikte “radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu”na da yer verdi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşacak. İhtiyaca göre birden fazla komisyon kurulabilecek.

Eski yönetmelikte komisyonun görevleri “Diyanet tarafından hazırlattırılacak proje, sinopsis veya senaryolar ile sesli ve görüntülü eserlerin ön incelemesini yapmak” olarak belirlenmişti. Yeni yönetmelikte kapsam genişledi. Artık komisyon “Başkanlıkça (Diyanet) veya kamu kurum ve kuruluşları ile prodüksiyon firmalarınca hazırlanan/hazırlattırılan yayın, proje ve eserlerin incelemesini” de yapacak. Yönetmelik ile “radyo ve televizyon yayın kurulu” da oluşturuldu. Kurul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında genel müdür ve ilgili daire başkanı ile kariyer uzman ve üstü düzeyinde personelin yer aldığı yedi üyeden oluşacak. Kurul, radyo ve televizyon inceleme komisyonundan gelen proje ile programların radyo ve televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verecek.

Kurul, yayın dönemi içerisinde yayınlanan programların içerik, bölüm sayısı, izlenebilirlik ve sunucu performanslarını değerlendirerek format, içerik, sunucu değişikliği ile programların devamına ya da yayından kaldırılmasına da karar verecek. Kanalın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak hazırlanan taslak yayın akış prototipine de son şeklini yine bu kurul verecek. Diyanet, televizyonda, radyoda veya dijital ortamda yayınlanmak, ücretsiz dağıtmak veya piyasaya sunmak üzere her çeşit sesli, görüntülü yayın hazırlayabilecek veya hazırlatabilecek. Radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olarak hazırlanacak bir protokol/sözleşme ile TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği de yapabilecek.