Boğaziçi Üniversitesi atanmış yönetimi, Can Candan’ın ve Feyzi Erçin’in kampüsteki akademik etkinliğe katılmasını engelledi

Boğaziçi Üniversitesi atanmış yönetimi, 3 Aralık’ta düzenlenecek akademik etkinlikte sunum yapacak belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın ve üniversitede film müziği dersleri veren Feyzi Erçin’in kampüse girişini, “izinlerinin bulunmaması nedeniyle rektörlük tarafından uygun bulunmadığı” gerekçesiyle engelledi


Boğaziçi Direnişi Twitter hesabından alınmıştır

Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek “Duvarlar ve Sınırlar: Göç, Kırılganlık ve Sanat Üzerine” başlıklı akademik etkinlikte; üniversitede 14 yıldır tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışan belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan ile üniversitede sekiz sene yarı zamanlı olarak film müziği dersleri veren Feyzi Erçin sunum yapacaktı. Etkinlikte ayrıca Can Candan’ın Duvarlar-Mauern-Walls (2000) belgeseli hakkında söyleşi ve ardından da belgesel gösterimi yapılacaktı. Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetiminden etkinliği düzenleyen bölümlere 1 Aralık 2021 tarihinde gönderilen açıklamada; rektörlük kararıyla görevlerinden uzaklaştırılan Can Candan’ın ve Feyzi Erçin’in kampüse girişlerinin “izinlerinin bulunmaması nedeniyle rektörlük tarafından uygun bulunmadığı” belirtildi ve etkinliğe katılmaları engellendi. Açıklamada; “konferans programınızda bulunan Feyzi Erçin ve Can Candan’ın sunumları, kendilerinin yerleşkeye giriş izinlerinin bulunmaması nedeniyle Rektörlük tarafından uygun bulunmamıştır. Konferansın diğer bölümleri için uygunluk onayı alınmış ve salon kullanımınıza tahsis edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ: “BU ENGELLEMEYLE BOĞAZİÇİ’NDE AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜN GERİLETİLMESİ SÜRECİ YENİ BİR EVREYE GİRMİŞ OLDU”

Görseller: Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri’nin konuyla bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde Akademik Etkinliğe Atanmış Rektör Sansürü

Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmeden atanmış rektörü Naci İnci, 3 Aralık Cuma günü Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile İnsani Gelişim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Avrupa Birliği Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklaşa düzenleyecekleri ‘Duvarlar ve Sınırlar: Göç, Kırılganlık ve Sanat Üzerine’ başlıklı akademik etkinliğe müdahale edeceğini beyan etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını bu yıl 100 yaşına giren ve Türkiye’de ilk kez göç olgusunu akademik çalışma alanı haline getiren araştırmacı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat yapacaktı. Ardından 2016 yılında Yunus Nadi ödülüne layık görülen ve kitapları farklı dillere çevrilen yazar Sema Kaygusuz, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden doktoralı yazar ve oyuncu Pelin Batu, Almanya’ya işgücü göçünün 60. yılını anmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Almanya Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin küratörü Fahri Aral, göç, folklor, sözlü ve kültürel tarih konularında uzman Boğaziçi Tarih bölümü öğretim üyesi Arzu Öztürkmen ve sinemada müzik üzerine seminer ve dersler veren Feyzi Erçin, toplumsal sınırlar, duvarlar ve diğer tüm engellemeleri edebiyat, sinema, fotoğraf ve müzik gibi sanat dalları aracılığıyla aşma konusunda fikir ve görüşlerini paylaşacaklardı. Etkinlik, sinema ve özellikle de belgesel film üzerine dersler veren Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve yönetmen Can Candan’ın Duvarlar-Mauern-Walls belgeselinin söyleşisi ve ardından da belgeselin gösterimi ile sonlandırılacaktı.

Ancak, iki davetlinin kampüse girişinin yasak olduğu söylenerek etkinliğin planlandığı gibi gerçekleşmesine izin verilmeyeceği açıklandı. Üniversite yönetiminin e-posta yoluyla ilettiği mesajda gerekçe şu şekilde ifade edildi: ‘Konferans programınızda bulunan Feyzi Erçin ve Can Candan’ın sunumları, kendilerinin yerleşkeye giriş izinlerinin bulunmaması nedeniyle Rektörlük tarafından uygun bulunmamıştır. Konferansın diğer bölümleri için uygunluk onayı alınmış ve salon kullanımınıza tahsis edilmiştir.’

Araştırma ve eğitim faaliyetleri sayesinde kamu faydası üreten bir üniversitede üç bölüm ve iki araştırma merkezinin ortaklaşa düzenleyeceği etkinliğin rektörlük tarafından sansürlenmesi ile Boğaziçi’nde akademik özgürlüğün geriletilmesi süreci yeni bir evreye girmiş oldu. Rektörlüğün emriyle uygulanan ‘isme özel’ yasaklar yüzünden üniversiteye yıllarca emek vermiş hocaların kampüse alınmaması, akademik faaliyetlere de ket vurmaya başladı.

Akademisyenler arasında yapılan güven oylamasında %95 ret oyu alan Naci İnci’nin vekaleten göreve başladığı 16 Temmuz tarihinden beri üniversitede hem öğrencilerin, hem de akademisyenlerin hareket, düşünce ve tartışma özgürlüğünün önüne çeşitli engeller çıkartılıyor. İnci göreve gelir gelmez 14 yıldır tam zamanlı öğretim görevlisi olarak üniversitede sinema dersleri veren Can Candan’ı işten çıkarmış ve 11 Ekim günü sözlü talimatı ile Candan’ın kampüse girişini engellemişti. 25 Ekim’de ise, bu defa Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜSK) düzenlendiği ve Candan’ın katılacağı bir söyleşi programı etkinlikten bir gün önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden yönetim tarafından iptal edilmiş; BÜSK etkinliğin iptal edilmesini sansür olarak niteleyen bir açıklama yapmıştı. Ders vermesi engellenen Feyzi Erçin’in kampüse girişi ise Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün (BÜDAV) Kasım başından itibaren düzenlemeyi planladığı bir etkinlik serisinin yönetimce iptal edilmesiyle engellenmişti. Normalde herhangi bir vatandaşın girebileceği bir kamu üniversitesinin yasaklı bir alana çevrilmesi öğretim üyeleri tarafından sert sözlerle kınanmış, bu durum ‘kayyımlığın çaresizliği’ olarak nitelendirilmişti (Bianet, 11.10.2021).

Atanmış rektörlüğün, her biri kendi alanında uzman olan öğretim üyelerinin takdir yetkisini hiçe sayarak, üniversitede hangi etkinliklerin gerçekleştirileceğine ve kimin kampüse davet edileceğine karar vermesi ile yetkisini kötüye kullanmasına karşı çıkan Boğaziçili akademisyenler, Türkiye’de bilim ve özgür tartışma ortamının yeniden tesisi için direnmeye devam edeceklerini belirterek #BoğaziçindeSansür etiketi ile bugün (1 Aralık) saat 19:00’da sosyal medya kampanyası başlatıyorlar.”

CAN CANDAN: “SEVGİLİ FEYZİ ERÇİN’İN VE BENİM YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ ÜNİVERSİTEMİZE GİRİŞİMİZE İZİN YOKMUŞ!”

Candan’ın ve Erçin’in kampüse girişinin engellenmesinin ardından Twitter üzerinden #BoğaziçindeSansür etiketiyle pek çok paylaşım yapıldı.

Can Candan sosyal medya paylaşımında “Sevgili Feyzi Erçin ve benim yıllardır emek verdiğimiz üniversitemize girişimize izin yokmuş! Böylece daha önce defalarca Boğaziçi Üniversitesi’nde gösterilen ve hâlâ bir çok derste kullanılan #DuvarlarMauernWalls belgeselim ve konuşmam ilk defa #BogaziçindeSansür‘lendi!” ifadelerini kullandı. Feyzi Erçin de “4 kişi ellerindeki tüm yetkiyi, hukuksuzca, bir kamu üniversitesini mahvetmek için harcıyor, seçtikleri muhaliflere düşman hukuku uyguluyor. Sadece Can Candan ve benim Boğaziçi Üniversitesi’ne girmemiz yasaklandı. Bunun için gerekçe göstermeden talimat veriyorlar. #BoğaziçindeSansür” açıklamasını yaptı.