Belgesel sinemacılardan emniyet genelgesine imzalı yanıt: “Buradayız ve Kayıttayız!”

Belgesel sinemacıların yanı sıra, video aktivistlerin, fotoğrafçıların, yönetmenlerin ve gazetecilerin imzalayarak yayımladıkları açıklamada, genelgenin polis şiddetini teşvik edebileceğine vurgu yapıldı


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve eylemlerde ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgeye tepkiler artıyor. Genelgeye karşı, Belgesel Sinemacılar Birliği’nin imzaya açtığı ve çok sayıda yönetmenin, video aktivistin, fotoğrafçının ve gazetecinin imzaladığı bir metin kamuoyuyla paylaşıldı.

“Hiçbir eylemde çekim yapılamaz olursa yani kameralarımız yoksa polisin şiddetinin artacağını, belgelenemediği için bu tür durumlardaki cezasızlığın önlenemeyeceğini ön görmek güç̧ değil” denilen açıklamada, genelgede bahsi geçen kişisel verilerin korunması ilkesi’nin, kamusal alanda kamu gücünü kullanma yetkisi olan kolluk kuvvetleri için uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı.

Anayasanın ilgili maddelerine de yer verilen açıklamada, genelgenin anayasaya ve hukuka aykırı olduğu söylenirken ifade özgürlüğünün genelgeyle engellenemeyeceği dile getirildi.

Belgesel sinemacılar, meslektaşlarının görevleri başındayken anayasal hakları çiğnenerek gözaltına alınmalarına da ortam hazırlayacak özellikte olduğuna dikkat çektikleri Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin kendileri açısından yok hükmünde olduğunu vurguladı ve “Buradayız ve kayıttayız” dedi.

Çok sayıda belgesel sinemacı, yönetmen, gazeteci, aktivist ve fotoğrafçının yanı sıra Aktivist Kamera, BalıkBilir, Gazete Fersude, İnadına Haber, KaosGL.org, Yeni Film ve Seyri Sokak tarafından da imzalanan metnin tamamı şöyle:

“BURADAYIZ VE KAYITTAYIZ!

Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı 27 Nisan 2021 tarihli bir genelge ile görevi başındaki polisin ses ve görüntü kaydının alınmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği ileri sürülerek; bu durumlarda ses ve görüntüü kaydı alanlara ‘fırsat verilmemesi, eylemin niteliğine göre kayıt alan kişilerin engellenmesi ve hatta adli işlem yapılması gerektiği’ hususunda kolluk personeli görevlendiriliyor.

Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Biz belgeselciler, aktivistler, gazeteciler ve belgesel fotoğrafçılar olarak her şeyden önce belgelemek için sıklıkla kameramızı olaylara yönlendiriyoruz. Hiçbir eylemde çekim yapılamaz olursa yani kameralarımız yoksa polisin şiddetinin artacağını, belgelenemediği için bu tür durumlardaki cezasızlığın önlenemeyeceğini ön görmek güç değil. Dünya, kolluk kuvvetlerinin şiddetini azaltmak ve kontrol altında tutmak amacıyla, caydırıcı olması umularak polis kameralarından elde edilen görüntülerin dahi herhangi bir izne ihtiyaç duyulmadan kamunun erişimine açılmasını tartışırken biz aksini amaçladığı aşikar olan bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

Her şeyden önce ‘Kişisel verilerin korunması ilkesi’, kamusal alanda kamu gücünü kullanma yetkisi olan kolluk kuvvetleri için uygulanabilir nitelikte değildir. Bu genelge bu hali ile anayasaya ve kanunlara aykırılık içeriyor. Anayasa bir bütün olarak ele alınır ve anayasanın 26. (Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti), 27. (Bilim ve Sanat Hürriyeti) ve 28. (Basın Hürriyeti) maddeleri varken “genelge” ile ifade özgürlüğü engellenemez. Basın yayın araçları suç aleti değildir. Herkes haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Halkın haber alma ve olaylar hakkında bilgi ve kanaat sahibi olması hakkı vardır. Kimsenin görüş edinme hakkı sınırlandırılamaz. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesi esasen kamusal alanda kamu gücünü kullananları gözetmek amacıyla uygulanan bir ilke değildir.

Sonuç olarak bu nitelikteki bir genelge; olası bir polis şiddetinin örtbas edilmesi için ve hatta böyle bir şiddetin teşvik edilmesine neden olabilecek (kamera kaydının engellenmesi ve görüntü almak isteyen meslektaşlarımızın anayasal hakları yok sayılarak gözaltına alınmasına ortam hazırlayacak) özelliktedir ve hukuka aykırıdır. Kişisel verilerin korunması hakkının gerekçesi olarak sunulamaz.

Tüm bu nedenlerle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bu genelge bizim açımızdan yok hükmündedir.

Buradayız ve kayıttayız.

İMZACILAR

Adar Baran Değer / Yönetmen
Ahu Öztürk / Yönetmen
Ali Ergül / Belgesel Sinemacı
Adnan Türk / Öğretmen
Ali Ercivan / Gazeteci
Alper Şen / Belgesel Sinemacı
Aslı Ertürk / Belgesel Sinemacı
Attila Gullu / Görsel Sanatlar Çalışanı
Ayça Çiftçi / Sinema Yazarı
Aydın Sayman / Yönetmen
Aykut Sezgi Mengi / Oyuncu
Aylin Kuryel / Belgesel Sinemacı
Ayşe Çetinbaş / Belgesel Sinemacı
Ayşen Günsu Teker / Senarist
Azra Deniz Okyay / Yönetmen
Arif Seletli / Sanat Yönetmeni
Aslı Yazır / Senarist, Çevirmen
Ayben Altunç / Belgesel Sinemacı
Aydın Çubukçu / Gazeteci, Yazar
Aykan Özener / Belgesel Fotoğrafçı
Aylin Kızıl / Belgesel Sinemacı
Aysim Türkmen / Yönetmen
Ayse Nur Yılmazer
Aziz Akal / Belgesel Sinemacı
Bahattin Seçilir / Gazeteci
Batuhan Avakado / Serbest Gazeteci
Berke Baş / Belgesel Sinemacı
Berrak Samur / Belgesel Sinemacı
Bilal Seçkin / Foto Muhabiri
Burhan Ökmen / Oyuncu
Buse Söğütlü / Gazeteci
Can Candan / Yönetmen
Candan Yıldız / Gazeteci
Cem Bahtiyar / Gazeteci
Ceyda Yüceer / Sanat Yönetmeni
Çiğdem Namlı / Fotoğrafçı
Desislava Şenay Martinova / Sanatçı, Aktivist
Duygu Eruçman / Belgesel Sinemacı
Elif Akgül / Gazeteci
Elif Çetiner / Gazeteci
Emine Kart / Fotoğrafçı
Emre Yeksan /Sinemacı
Enis Rıza / Belgesel Sinemacı
Eylem Şen / Belgesel Sinemacı
Farah Kişin / Gazeteci
Fatma Çelik / Belgesel Fotoğrafçı
Fırat Yücel / SinemaYazarı, Belgesel Sinemacı
Fikret Bekler / Senarist
Gözde Çağrı Özköse / Gazeteci
Gül Sevil Erisi / Belgesel Sinemacı, Aktivist
Gülşin Ketenci / Fotoğrafçı
Günseli Baki / Fotoğraf Sanatçısı
Hale Güzin Kızılaslan / Belgeselci
Halil Yetiş /Belgesel Sinemacı
Hasan Özgen / Belgesel Sinemacı
Hatice Cırıl / Belgesel Fotoğrafçı
Hilmi Etikan / Belgesel Sinemacı
Hüseyin Yılmaz / Fotoğrafçı
İhsan Kaçar / Gazeteci
İlker Berke / Görüntü Yönetmeni
İmre Azem / Belgesel Sinemacı
İrem Afşin / Gazeteci, Hak Savunucusu
Kazım Gündoğan / Yapımcı / Yazar
Kemal Cengizkan / Fotoğrafçı
Korkut Akın / Yönetmen
Mahmut Oral / Gazeteci
Mehmet Arıkan / Belgesel Sinemacı
Melih Biçer / Yönetmen Yardımcısı
Mehtap Yıldız / Fotoğrafçı
Melih Biçer / Yönetmen Yardımcısı
Meriç Demiray / Senaryo Yazarı, Yönetmen
Mert Kaya / Belgesel Sinemacı
Metin Yoksu / Gazeteci
Münir Madran / Aktivist
Murat Çelikkan – Gazeteci
Murat Utku / Gazeteci, Belgesel Sinemacı
Banu Tuna / Gazeteci
Benan Baf / Yapımcı
Berrah Koçak / Yazar
Beyza Kural / Gazeteci
Bingöl Elmas / Belgesel Sinemacı
Burak Ustaoğlu / Aktivist
Cahit Binici / Yapımcı
Can Güleryüz / ÇGD Genel Başkanı
Cansel Karacan / Belgesel Sinemacı
Cenk Güray / Müzisyen Akademisyen
Ceyhan Gökçe
Deniz Yeşil / Belgesel Sinemacı
Devrim Gürkan / Gazeteci
Ebubekir Çetinkaya / Belgesel Sinemacı
Elif Ergezen / Belgesel Sinemacı
Ekin İlkbağ / Belgesel Sinemacı
Emre Orman / Gazeteci
Enis Köstepen / Yapımcı, Sinema Yazarı
Esin Tepe / Belgesel Sinemacı
Eylül Deniz Yaşar / Gazeteci
Fatih Pınar / Gazeteci
Ferid Demirel / Gazeteci
Figen Küçüksezer / Validebağ Savunması, Aktivist
Fuat Erbey / Yönetmen
Gül Büyükbeşe / Belgesel Sinemacı
Güliz Sağlam / Yönetmen, Video Aktivist
Güney Özlem Bayraktar
Hakan Aytekin / Belgesel Sinemacı
Halil Çelikkıran
Hande Yelke / Belgesel Sinemacı
Haşmet Topaloğlu / Belgesel Sinemacı
Haydar Taştan / Belgesel Sinemacı
Hülya Üçpınar / Aktivist, Fotoğrafçı
İdil Akkuş / Belgesel Sinemacı
İlham Bakır / Belgesel Sinemacı
İlhan Yiğit / KESK MYK Üyesi
İnan Su Kıyıcı / Yönetmen
İsmail Güneş / Emekli
Kemal Alptekin / Belgesel Sinemacı
Kıvanç Sezer / Yönetmen
Kutbettin Cebe / Belgesel Sinemacı
Mehlika Bulut / Vatandaş, Aktivist
Mehmet Erol / Mezopotomya Ajansı
Mehtap Doğan / Gazeteci
Mehveş Güney
Meltem Ulusoy / Basın- Belgesel Fotoğrafçı
Mert Gümüş / Gazeteci
Metin Avdaç / Yönetmen
Mihriban Sezen / Belgesel Sinemacı
Murat Ayman / Belgesel Sinemacı
Murat Çiçek / Belgesel Fotoğrafçı
Mustafa Dok / Yapımcı
Mustafa Ünlü / Belgesel Sinemacı
Nalan Sakızlı / Belgesel Sinemacı
Nilgün Yurdalan / Çizer
Nurgül Paçaro / Gazeteci, Muhabir
Nurten Şalıkara / Belgesel Sinemacı
Okan Avcı / Yönetmen
Ozan Acıdere / Gazeteci
Özben Önal
Özcan Yaman / Gazeteci
Özge Özgüner / Video Aktivist, Görüntü Yönetmeni
Özkan Yılmaz / Yapımcı, Yönetmen
Öznur Güvenir / Aktivist, Gazeteci
Pınar Gayıp / Gazeteci
Ramiz Şahin – Belgesel Fotoğrafçı
Reyan Tuvi / Belgesel Sinemacı
Saner Şen / Serbest Gazeteci, Foto Muhabir
Saygın Serdaroğlu / Fotoğrafçı
Selen Çatalyürekli / Belgesel Sinemacı
Semih Dindar / Belgesel Sinemacı
Seray Genç / Sinema Yazarı, Gazeteci
Serpil Ünal / Gazeteci
Serra Akcan / Belgesel Fotoğrafçı
Sevda Erkılınç / Gazeteci
Sevtap Yıldırım
Sibel Hürtaş / Gazeteci
Sinan Biçici / Senarist, Gazeteci
Sultan Eylem Keleş / Gazeteci
Şehbal Şenyurt Arınlı / Belgesel Sinemacı
Tahsin İşbilen / Belgesel Sinemacı
Tevfik Hoş / Belgesel Sinemacı
Tuncer Öner / Emekli İşçi
Ulaş Akyol / Yurttaş (Haberci)
Ümmüşen Gürsoy / Müzisyen
Yadigar Aygün / Gazeteci
Yasin Ali Türkeri / Belgesel Sinemacı
Yasin Semiz / Belgesel Sinemacı
Yıldız Tar / Gazeteci
Zale Karademir / Gazeteci
Zeynep Erdoğan / Aktivist
Zuhal Ateş
Nadir Öperli / Yapımcı
Necati Sönmez / Belgesel Sinemacı
Nuray Sakarya / Aktivist
Nursen Kadayıfçıoğlu / Belgesel Fotoğrafçı, Aktivist
Oğuz Bakır / Gazeteci
Onur Metin / Gazeteci, Video Aktivist
Ömer Tuncer / Belgesel Sinemacı
Özcan Vardar / Kurgucu
Özcan Yurdalan / Belgesel Fotoğrafçı, Gazeteci
Özkan Küçük / Belgesel Sinemacı
Özlem Akarsu Çelik / Gazeteci
Pelin Esmer / Yönetmen
Pınar Kula / Yönetmen Yardımcısı
Rana Alagözyaylası / Belgesel Sinemacı
Rojda Akbayır / Belgesel Sinemacı
Savaş Güvezne / Belgesel Sinemacı
Selda Manduz / Gazeteci
Selim Yıldız / Belgesel Sinemacı
Senem Aytaç / Sinema Yazarı
Seren Yüce / Yönetmen
Serpil Yıldız / Belgesel Fotoğrafçısı
Sevilay Adıgüzel
Sevinç Koçak / Aktivist
Sıla Ertaş / Belgesel Sinemacı
Sibel Tekin / Belgesel Sinemacı, Video Aktivist
Sinan Kılıç / Belgesel Fotoğrafçı
Şebnem Çetinkaya / Aktivist
Şeriban Alkış / Gazeteci
Taylan Öztaş / Gazeteci
Tuba Ataç
Tülay Dikenoğlu / Sinema Yazarı
Ümit Kıvanç / Belgesel Sinemacı
Vedat Örüç / Gazeteci
Vural Çavuşoğlu / Belgesel Sinemacı
Yasin Irmak / Fotoğrafçı
Yıldız Bayazıt / Sinemacı, Senarist
Zafer Avşar / Belgesel Sinemacı
Zeliha Doğan / Gazeteci
Zeynep Koloğlu / Sanat Yönetmeni

*Aktivist Kamera, BalıkBilir, Gazete Fersude, İnadına Haber, KaosGL.org, Yeni Film, Seyri Sokak