Batman Valiliği etkinlikleri izne bağlama kararı verdi

Batman Valiliği, il merkezindeki resmi kurum ve kuruluşların etkinlikleri haricindeki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu


Batman Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada kent merkezinde resmî kurum ve kuruluşların yapacağı etkinliklerin dışında kalan tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilimiz merkezinde 07.03.2021 günü saat: 00:01’dan 21.03.2021 günü saat: 24:00’a kadar 15 (on beş) gün süre ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere;

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının ve pankart/afiş asılmasının mülki idare amirinin İZNİNE BAĞLANMASINI,

İlimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda “açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı vb.” eylem etkinliklerin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. Maddesine istinaden 07.03.2021 günü saat: 00:01’ dan 21.03.2021 günü saat: 24:00’ a kadar 15 (on beş) gün süre ile  YASAKLANMASINI,

Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyunu saygı ile duyurulur.

Batman Valiliği”