Asliye Ceza Mahkemesi ardından TİHEK kararı: Gülşen’e toplam 150 bin TL para cezası

Geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde kullandığı ifadeler üzerinden hedef gösterilen, hakkında 10 ay hapis cezası ve HAGB kararı verilen Gülşen, bu sefer de aynı olay sebebiyle TİHEK tarafından idari para cezasına mahkum edildi


Nisan 2022’de verdiği konser sırasında ekip arkadaşına yönelik yaptığı “imam hatipli” şakası yüzünden uzun süre boyunca medya ve sosyal medyada hedef gösterilen şarkıcı Gülşen’e bu yıl Mayıs ayının başında hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 10 ay hapis cezası ve HAGB kararı verilmişti. Mayıs ayı sonunda da yine aynı olay üzerinden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) yapılan üç farklı başvuruda Gülşen’e ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 150 bin TL para cezası verildi. 

TİHEK’in 29.05.2023 tarihinde verdiği 2023/345, 2023/346 ve 2023/347 sayılı kararlarda üç başvurucunun her biri Gülşen’in Nisan 2022’de vermiş olduğu konserde orkestra üyesi ekip arkadaşına yönelik ifadeler sebebiyle şu taleplerde bulunmuştur: 

“c. ….imam hatip liselerinde eğitim görenlere ve bu liseden mezun olan kişilere karşı kin ve düşmanlık barındıran, damgalayan, tek tipleştiren, toplumdaki birliktelik anlayışına zarar veren söz konusu ifadelerin ayırımcılık yasağını ihlal ettiğini,

ç. Söz konusu ifadeler nedeniyle bir imam hatip lisesi mezunu olarak ayrımcılığa maruz bırakıldığını iddia ederek konu hakkında ayrımcılık yasağı kapsamında inceleme yapılması….”

Kurul, kararda “her ne kadar söz konusu ifadelerin muhatabının orkestra üyesi olduğu ifade edilmiş ise de kullanılan sözlerin içeriği bağlamında muhatabın söz konusu okullardan mezun kişiler olduğu”nun açıkça ortada olduğunu öne sürerek başvuruya konu ifadelerin “ayrımcılık yasağını ihlal eder boyuta ulaştığına” kanaat getirmiştir. 

Bu sebeple herbir başvuru için ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Kararlara katılmayan ve karşı oy kullanan Muharrem Kılıç ve Dilek Ertürk’ün karşı oy gerekçelerinde başvurucuların bahsi geçen “kültürel hizmetten yararlanmakta olup olmadığı, yararlanmak üzere başvuruda bulunup bulunmadığı ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak isteyip istemediğinin” açıklığa kavuşturulmadığı, [başvurucunun] “kendisine yönelik ayrımcılık temelleri bağlamında farklı bir muamelenin de söz konusu olmadığı”nın altı çizilmiştir. 

Bu sebeple başvurucuların manevi zarara ve ayrımcı bir muameleye uğradığı yönündeki iddiaları ile başvuruya konu ifadeler arasında “gerçek, haklı ve meşru bir bağlantının kurulamadığı olayda, söz konusu ifadelerin başvuran özelinde bir hakkın ihlaline doğrudan sebebiyet vermediği ve dolayısıyla başvuranın başvuru ehliyetine sahip olmadığı anlaşılmaktadır.” denmiştir. 

Gülşen, geçtiğimiz yıl konserdeki ifadeleri üzerinden hedef gösterilmiş, tutuklanmış, hakkında ev hapsi kararı verilmiş ve İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hakkında 10 ay hapis cezası ve HAGB kararı verilmişti.