Aile Bakanlığı’ndan kitaba yasak

Bu Kadınlar Yedi Bitirdi adlı kitap, Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun kararı ile camekan ve vitrinlerden kaldırıldı


2013 yılında Ersan Pekin tarafından yazılan ve İkinci Adam Yayınevi’nden çıkmış olan Bu Kadınlar Yedi Bitirdi isimli kitabın dükkan ile camekanlarda teşhiri ve satışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile yasaklandı.

Karar 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nun 4. maddesine dayandırıldı. Bu maddeye göre:

“Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risaleleri açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz; dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez; bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz; gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez; kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.”

Karar resmi gazetede şu şekilde yayımlandı:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 11.11.2019 tarihli ve 2019/185767 CBS Soruşturma sayılı yazısı ekinde alınan “BU KADINLAR YEDİ BİTİRDİ BENİ” isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur. 816/1-1”