Buket Uzuner’in kitabına sansür

Uzuner’in Ayın En Çıplak Günü adlı kitabının “8 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu” gerekçesiyle, kitabın sınırlamalara tabi olmasına karar verildi


Buket Uzuner’in ilk baskısı 34 yıl önce yapılan ve bugüne kadar 19 baskı yapan ‘Ayın En Çıplak Günü’ adlı kitabının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun 2018/20969 dosya numaralı yaptığı soruşturma sonucunda 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu nedenle kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına yani teşhir ve reklamına sınırlama getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde geçen sınırlandırmalar ise şu şekilde:

“Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risaleleri açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz; dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez; bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz; gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez; kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.”