Artuklu Üniversitesi’nden Yaşayan Diller Enstitüsü’nü kapatma kararı

Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, 2009 yılında kurulan Yaşayan Diller Enstitüsü’nün kapatılmasına karar verdi.

Kürtçe eğitim verilmesi amacıyla açılan ve daha sonra Süryanice ile Arapça dillerinde de yüksek lisans vermeye başlayan enstitünün kapatılmasıyla ilgili karar, senatoda 7 ret oyuna karşı 12 kabul oyuyla alındı. 

Üniversite senatosuna sunulan önerinin kabul edilmesinin ardından karar Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) bildirildi. Enstitünün son durumu, YÖK’ün alacağı kararla belirlenecek.