Munzur Üniversitesi: “Toplumsal cinsiyet” yerine “aile”

Munzur Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama Merkezi’nin adı, Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi olarak değiştirildi


Resmi Gazete’de 21 Ekim’de yayımlanan kararla Munzur Üniversitesi’ndeki Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama Merkezi’nin adı, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi olarak değiştirildi. Merkezin çalışma esaslarının yer aldığı yönetmelikteki bütün “toplumsal cinsiyet” ibareleri “aile” olarak değiştirildi.

Böylece Munzur Üniversitesi de YÖK’ün, “Toplumsal değerlere uygun değil” diyerek sonlandırdığı toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine ilişkin harekete geçmiş oldu.

Merkezin ilk yönetmeliğinde bulunan, “Merkezin amacı, kadın-erkek cinsleri arasında doğanın belirlediği farklılıkların dışında, iki cins arasında toplumsal düzlemde oluşturulmuş ve yerleşmiş farklılıklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet ile kadın sorunları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak” maddesi de yönetmelikten çıkarıldı.

Yeni yönetmelikle merkezin amacı, “Kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü, kadın ve aile sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak” olarak belirtildi.

Merkezin yürüteceği faaliyetler de değiştirilerek, “Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek” uygulamasından vazgeçildi.

Merkezin amaçları arasında bulunan, “Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek” maddesinden “Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla” ibaresini silinerek yerine “kadın ve aile sorunlarıyla ilgili” ibaresi getirildi. Ayrıca  merkezin yapmayı planladığı işler arasında yer alan toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik kütüphane ve arşiv oluşturmak görevi de “Kadın ve aile çalışmalarına yönelik kütüphane oluşturmak” olarak değiştirildi. Merkezin danışma kurulunun oluşturulma şekli de yeniden ele alınarak, önceden kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim elemanları arasından seçilen danışma kurulunun, artık kadın ve aile sorunları konularında çalışan öğretim elemanlarından seçileceği belirtildi. Yönetmeliğin, danışma kurulunun görevlerinin tanımlandığı bölümünden de “toplumsal cinsiyet” ifadesi kaldırıldı.