Censorship – Sansür

December 2017 – December 2018 / Aralık 2017 – Aralık 2018

susmarapor_eng_kapaksusmarapor_tr_kapak

 

September 2016 – December 2017 / Eylül 2016 – Aralık 2017

susmarapor_eng_kapaksusmarapor_tr_kapak