Yayıncı ve yazarlardan ortak tepki

Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası muzır neşriyat kararlarının, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasaklarını, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davaların, yayıncılığı sansür ve otosansür kıskacına sokulduğunu belirten ortak bir açıklama yayınladı


Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası  “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitabının yasaklanması ve kitabın yayımcısı ile çevirmeni hakkında “müstehcen sözleri yayınlamak ve yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla dava açılmasının ardından ortak bir açıklama yayınlayarak,  Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca alınan muzır neşriyat kararlarının, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasaklarının, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davaların ifade ve yayınlama özgürlüğü ihlalleri olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın ortak açıklaması şu şekilde:

“Hatırlanacağı üzere 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla Elisabeth Brami ve Estelle Billon’un “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Yayınları) kitapları muzır neşriyat ilan edilerek poşete sokulmuştu. “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” kitabı hakkında dağıtım ve satış yasağı kararı çıkarılmış ve kitabın yayımcısı ve  çevirmeni hakkında “müstehcen sözleri yayınlamak ve yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla dava açılmıştır.

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca alınan muzır neşriyat kararları, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasakları, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan davalar neredeyse ülkemizde rutin, sıradan bir uygulama halini alarak kanıksanmakta ve anayasal bir hak olan ifade ve yayınlama özgürlüğü her geçen gün yıpranmaktadır. Yayıncılığımız bu davalar ve kararlarla sansür ve otosansürün kıskacına sokulmaktadır.

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takipte olduğumuzu kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Yayıncılar Birliği

Türkiye PEN

Türkiye Yazarlar Sendikası “