Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinlik yasağı

Tunceli Valiliği, pandemi gerekçesiyle kentte 15 gün süre ile eylem ve etkinlik yasağı ilan etti


Tunceli Valiliği, kentteki açık alanlarda yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri 25 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında 15 gün süre ile yasakladı. Yasaklanan eylem ve etkinlikler arasında; toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel ve sinevizyon gösterimi bulunuyor.

Yasak ilan edilen tarihler arasında yapılmak istenen her türlü basın açıklaması mülki idare iznine bağlandı. Böylelikle 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu valilik uygun görülse basın açıklaması yapılabilecek.

Valiliğin web sitesinden yayımlanan duyuru şu şekilde:

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının ilimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla,

Tunceli İl sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamına en az 48 (kırksekiz) saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere, insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 (onbeş) gün süreyle MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMIŞTIR.

Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 (onbeş) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” [Metnin diline dokunulmamıştır.]