TTB’den rapor: Süreç şeffaf yönetilmiyor!

TTB, koronavirüs salgınının Türkiye’deki ikinci ayına dair açıkladığı raporda, sürecin şeffaf yönetilmemesine bağlı olarak pandeminin gerçek etkisinin değerlendirilemediğine dikkat çekti


Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Danışma ve İzleme Kurulu, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar geçen 2 aylık süreci raporladı. “TTB COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu” çevrimiçi düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, raporun hazırlık sürecine ilişkin konseyin açıklamasını paylaşırken, Prof. Dr. Kayıhan Pala da raporda yer alan tespitlere ilişkin bir sunum yaptı.

COVID-19 ile mücadelenin ancak bilimsel yöntemler ve epidemiyolojik veriler kullanılarak ciddi bir işbirliği ve koordinasyonla yürütülmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı’nın kendi ‘bilimsel danışma kurulunun’ mu, ‘Bakanlık bürokrasisinin’ mi ya da bir başka ‘yetkili kurulun’ mu verdiğinin tam olarak bilemediğimiz ülkemizdeki 81 milyon yurttaşımızla birlikte sahada olan hekim ve sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen ve bazılarının sonuçlarından kaygı duyduğumuz kararlarla salgın yönetimine devam ediliyor” dedi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala da raporun içeriğine yönelik sunumunda, ülkeler tarafından kullanılan bazı halk sağlığı yöntemleri, Türkiye’de benimsenen pandemi stratejisi, sağlık çalışanlarının sağlığı, olgu, ölüm bildirimi ve kayıtlar gibi çeşitli başlıklardaki tespitleri aktardı. Türkiye’de COVID-19 pandemisinin yönetiminin şeffaflıktan uzak olduğunu belirten Pala, Sağlık Bakanlığı, klinik ve epidemiyolojik olarak COVID19 tanısı konulan, ancak laboratuvar testi ile kesinleştirilmemiş olası/kuşkulu olgular ve ölümlerin sayısını açıklamadığı için meslek örgütleri ve bağımsız bilim insanları tarafından pandeminin gerçek etkisinin değerlendirilemediğine dikkat çekti.