Şanlıurfa’da ve Diyarbakır’da eylem ve etkinlik yasakları

Diyarbakır’da ve Şanlıurfa’da eylem ve etkinlik yasakları getirildi. Diyarbakır’daki yasak 10 gün, Şanlıurfa’daki ise 15 gün süreyle geçerli olacak


Diyarbakır ve Şanlıurfa Valiliklerinden kentlerde, “Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere” eylem ve etkinlik yasakları getirildiği duyuruları yapıldı.

Diyarbakır Valiliği’nin web sitesinden yapılan açıklamada, “kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla” kentte 26 Mart – 4 Nisan 2022 tarihleri arasında 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı olacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği’nin internet sitesinden paylaşılan duyuruda da, “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla” kentte 26 Mart – 8 Nisan 2022 tarihleri arasında 15 gün süreli eylem ve etkinlik yasağı uygulanacağı ifade edildi.