Adana’da ve Eskişehir’de eylem ve etkinlik yasakları

Adana ve Eskişehir Valilikleri, kentlerde 15 gün süreli eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. Adana’da “siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler,” Eskişehir’de ise “siyasi parti faaliyetleri ve 19 Mayıs kutlamaları” yasaklardan muaf tutuldu. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, valilik yasaklarıyla ilgili olarak Meclis’e soru önergeleri sundu


Adana Valiliği’nin web sitesinden yapılan “İl Emniyet Müdürlüğü’nün ‘Yasaklama Kararı’ Konulu Basın Bülteni” başlıklı duyuruda, kentte “siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç” tüm etkinliklerin 9-24 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süre ile yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada yasak gerekçesi şöyle açıklandı: “İlimizde de, sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından, ‘Basın Açıklaması’ veya benzer isimler adı altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde; katılımcıların, bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gittikleri veya basın açıklaması sonrasında başka bir yere toplu olarak yürüyerek gittikleri, bu yürüyüşler sırasında pankart, döviz vb. açarak ve slogan atarak yaya ve araç trafiğinin kısmen veya tamamen engellediği, kamu huzur ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı gözlemlenerek tespit edilmiştir. Özellikle, halkın yoğun olduğu alış-veriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina vb. kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklaması ile benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir.”

Valilik açıklamasında yasaklanan etkinlikler de şu şekilde sıralandı: “İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; Siyasi Partiler ve Sendikaların yapacağı faaliyetler hariç olmak üzere, İlimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya/kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem/etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana İl Merkezine girişleri […] yasaklanmıştır.”

ESKİŞEHİR’DEKİ 15 GÜNLÜK YASAK 19 MAYIS KUTLAMALARINI VE SİYASİ PARTİ FAALİYETLERİNİ KAPSAMIYOR

Eskişehir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada da 10-24 Mayıs tarihleri arasında kentte 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada gerekçe olarak “vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla” ifadeleri kullanıldı.

Valilik tarafından duyurulan yasak kapsamına “19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmî törenler, Valilik ve Kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile Siyasi Parti faaliyetlerinin” girmediği belirtildi.

SERA KADIGİL, EYLEM VE ETKİNLİK YASAKLARI İLE İLGİLİ MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Adana’daki ve Eskişehir’deki eylem ve festivallere yönelik yasaklama kararları ile ilgili; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi. Kadıgil 11 Mayıs 2022’de sunduğu soru önergelerinde süregelen müzik yasağının 1 saat geriye çekilmesiyle ilgili de açıklama talebinde bulundu.

TİP Milletvekili Kadıgil’in Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorular bulunuyor:

  • Hiçbir makul gerekçe göstermeden 15 günlük yasaklarla aylar önce planlanan sanat faaliyetlerinin, atanmış valilerin keyfiyetiyle yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
  • Yasaklanan etkinlikler gerekçesiyle sanatçıların ve sanatseverlerin uğradığı mağduriyet ve oluşan zararlarını karşılamak için ne tür bir önlem alacaksınız?
  • Müzik yasağını bir saat esneterek kalıcı hale getirmekle, hükümet olarak getirdiğiniz yasakların kamu sağlığı ve güvenliğiyle ilgili değil yaşam tarzına müdahale olduğu ve TCK Madde 115’e göre suç oluşturduğuna yönelik değerlendirmeleriniz nedir?

Kadıgil’in İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ise şu sorular var:

  • Adana’da verilen yasak kararının gerekçesinde Anayasa tarafından güvence altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı”nın vatandaşlarca kullanılmasının “kamu huzur ve esenliğinin tehlikeye düşürüldüğü” ifade edilmektedir. Atanmış bir memurun Anayasal bir hakka yasak getirmesinin izahı nedir?
  • Kamu görevi yürüten Valilik ve güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlamak için bulduğu çözümün vatandaşların kamusal alanı kullanmasının yasaklanması olması, bulunduğunuz kurumun ve kurumunuza bağlı birimlerin görevini yapamadığını açıkça göstermektedir. Bu kararda sorumluluğu bulunan, görevini yapamayan atanmışlar olarak istifa etmeyi düşünür müsünüz?
  • Alınan yasak kararları eğer bir istihbarat bilgisine dayanıyorsa ve güvenlik endişesine dayanıyorsa söz konusu risk neden siyasi parti, resmi kurum ve sendikalara ait sair etkinlikleri kapsamıyor? Neden yasak sadece vatandaşların Anayasal haklarını ve yaşam tarzına yönelik etkinlikleri (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.) kısıtlamak şeklinde uygulanıyor? Amaç güvenlikse diğer etkinliklerde sağlanan güvenlik, neden en temel protesto hakkında sağlanamıyor?