Oyuncular Sendikası: Bizi görün!

Oyuncular Sendikası yazılı bir açıklama yayınlayarak kamu otoritelerinden haklı taleplerinin görülmesini ve gereğinin yapılmasını istedi


Oyuncular Sendikası, kamu otoritelerine hitaben “Görünmez olduk!” başlıklı bir açıklama yayınlayarak görsel işitsel ve sahne sanatları alanında çalışan oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme oyuncuları ve dansçıların içinde yer aldığı sektör çalışanları için sağlıklı çalışma ve ekonomik güvence taleplerinde bulundu. 

“Varlığı için mücadele ettiğimiz ve en çok bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz en insani, en temel çalışma haklarımız, meslek onurumuz görmezden gelindi” tespiti yapılan açıklamada, “Meslektaşlarımızın her gün virüse yakalandığı sektörü görmezden gelmeyin, meslektaşlarımızı ve haklı taleplerimizi görmezden gelmeyin. Bizi görün ve artık gereğini yapın” denildi.

Dünyanın her bir köşesinde yayınlanan diziler ile ihracatta dünya ikincisi olmakla övünüldüğü ancak tüm o dizilerin tanınmasına ve ülke ekonomisinden turizmine katkı sağlayan sektör çalışanlarının unutulduğu belirtilen açıklamada sektörün ayakta kalabilmesi için çeşitli taleplerde bulunuldu.

Oyuncular Sendikası, tüm görsel, işitsel ve sahne sanatları çalışanlarını maddi olarak güvence altına alacak bir model çalışması bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmesini birincil talepleri olarak açıklanırken ikincil olarak da üretimin devam ettiği başta setler olmak üzere tüm alanlarda Covid-19 pandemisinin gereği olarak, uygulanan ve denetlenen asgari bir ‘Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Protokolü’ uygulanması gerektiği dile getirildi.

“GÖRÜNMEZ OLDUK”

 “Görünmez olduk!” başlıklı açıklamanın tam metni şöyle:

“Türkiye’de görsel işitsel ve sahne sanatları alanında çalışan oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme oyuncuları ve dansçılar olarak bugüne kadar ürettiğimiz her alanda övüldük, ödüller aldık, örnek gösterildik. Dünyanın her bir köşesinde yayınlanan diziler ile ihracatta dünya 2. olduğumuzla övünüldü, ancak tüm o dizilerin tanınmasına, ülke ekonomisinden turizmine katkı sağlayan sektör çalışanları olarak unutulduk.

Tüm kamu otoriteleri ile yan yana geldik, toplantılar organize ettik, sayısız yazışmalarımız oldu, raporlar yazdık, tespitler ve hakkaniyetli çözüm önerileri sunduk. Bugüne kadar görmezden gelinen çözümü ertelenen tüm yapısal sorunları çözmek için tüm tarafları bir adım atmaya davet ettik. Meslektaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için ısrar ettik ama sektör olarak kaderimize terk edildik. Ekonomik mağduriyetler ve ne kadar süreceği belli olmayan bir belirsizlik altında meslektaşlarımız ezildi. Varlığı için mücadele ettiğimiz ve en çok bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz en insani, en temel çalışma haklarımız, meslek onurumuz görmezden gelindi.

İlgili bakanlıkların dokuz aydır yürüttüğü tüm çalışmalardan çıkan fotoğraf; çalışma statüsü sebebiyle desteklere başvuramayan, asgari geçimini sağlayamayan, sahneler alanında çalışan meslektaşlarımızın tamamen gözden çıkarılması; setlerde ise Covid-19 riskine rağmen, uygulamaların yetersiz olduğu, denetlemenin yapılmadığı, kendi kaderine terk edilmiş, kötü çalışma şartlarına mecbur bırakılan sektör çalışanları oldu.

Taleplerimiz çok açık…

Sektörün ayakta kalmasının teminatı; sağlıklı ve tam iyilik halini koruyabilen meslektaşlarımızın varlığına dayanıyor. Sektör ancak çalışanların başta sağlığının korunması ve aşağıdan yukarıya ekonomik olarak asgari bir güvenceye alınmasıyla ayakta kalabilir.

Bu bağlamda birincil olarak tüm görsel, işitsel ve sahne sanatları çalışanlarını maddi olarak güvence altına alacak bir model çalışması bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmelidir. İkincil olarak da üretimin devam ettiği başta setler olmak üzere tüm alanlarda Covid-19 pandemisinin gereği olarak, uygulanan ve denetlenen asgari bir ‘Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Protokolü’ uygulanmalıdır.

Son söz niyetine kamu otoritelerine tekrar sesleniyoruz; meslektaşlarımızın her gün virüse yakalandığı sektörü görmezden gelmeyin, meslektaşlarımızı ve haklı taleplerimizi görmezden gelmeyin! Bizi görün ve artık gereğini yapın!”