Antalya Şehir Tiyatrosu’ndaki işten çıkarmalara tepki

Antalya Şehir Tiyatroları’ndan 55 çalışanın işten çıkarılmasından sonra Oyuncular Sendikası bir basın açıklaması yayınlayarak hak ihlaline uğrayan meslektaşlarının yanında olacağını belirtti


Oyuncular Sendikası, Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) bünyesinde çalışmakta olan 55 oyuncu ve teknik personelin  işten çıkarılması ile ilgili bir basın açıklaması yayınlayarak, kamuya ait bir sanat kurumunda çalışan meslektaşlarının bütün özlük haklarının yok sayılarak işten çıkarılmalarını kınadı ve hak ihlaline uğrayan meslektaşlarının haklarını savunmalarının takipçisi olacağını ifade etti.

Oyuncular Sendikası’nın basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

Kamuoyuna Duyurumuzdur!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve teknik personel olarak çalışan 48 meslektaşımızın, 14.11.2019 tarihi itibariyle iş sözleşmelerinin yenilenmeyerek fiilen işten çıkarılmaları ile başlayan sürecin, 06.01.2020 tarihinde yedi çalışanın daha işten çıkarılması ile ne yazık ki devam ettiğini öğrendik.

Öncelikle kamuya ait bir sanat kurumunda çalışan, emek veren meslektaşlarımızın tüm özlük hakları yok sayılarak işten çıkarılmalarını kınıyoruz.

İşten çıkarılmalardan haberdar olduğumuz ilk an itibariyle hem görevden alınan hem de kurum bünyesinde çalışmaya devam eden meslektaşlarımız ile görüşüp bilgi almaya çalıştık. Bu görüşmelerde meslektaşlarımızın pek çoğunun, daha önceki yönetim dönemlerinden beri; ek ders ücreti ve bazısının da proje bazlı olacak şekilde sözleşmeler ile usulsüz bir biçimde istihdam edildiğini teyit ettik.

Bununla birlikte hem eski Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, hem de yeni Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran ile yaptığımız görüşmelerde, uzun yıllardır Antalya ve bölgesindeki seyircilere kamu destekli tiyatro hizmeti sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, meslektaşlarımıza ve diğer tiyatro emekçilerine istihdam sağlamak noktasında getirdiği faydayı yadsımadığımızı, ancak bu istihdam sırasında işe alımların ve iş akitlerinin sonlandırılması süreçlerinin; şeffaf, hakkaniyetli, liyakate dayanan, oyunculuk mesleğinin ve tiyatro emekçiliğinin onuruna yakışır biçimde, kamuya hesap verebilir pozisyonda olması gerektiği konusundaki görüşümüzü paylaştık.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda yaşanan bu değişim sürecinde; tiyatro emekçilerinin yararına olmayan, onların özlük haklarını ve geçmişten gelen kazanılmış haklarını zedeleyen, hukuksuz kararların alınmasının kabul edilebilir yanı yoktur. Bu değişim sürecinde hak ihlaline uğrayan meslektaşlarımız ve diğer tiyatro emekçilerinin haklarını savunmalarının takipçisi olacağımızı, ihtiyaç duyduklarında elimizden gelen her türlü hukuki desteğimizi ulaştırmaktan imtina etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.

Oyuncular Sendikası