Mahkeme, RTÜK’ün TELE1’e verdiği cezaya yürütmeyi durdurma kararı verdi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE1’e verdiği 7 günlük ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verdi


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 4 Soru 4 Yanıt programındaki sözleri nedeniyle TELE1’e üst sınırdan idari para cezası ve 7 gün yayın durdurma cezası vermişti. Ekran karartma kararının temyiz edildiği Ankara 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararı şöyle:

“Dava konusu işlemin yayının durdurulmasına ilişkin kısmının uygulanması halinde etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yıkıma ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, idari para cezasına ilişkin kısmı yönünden, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten veya savunma ve cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, ara karar gereğinin yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun davalı idareye bildirilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27. maddesinin 5. fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin otuz (30) gün olarak belirlenmesine, 17/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”