İzmir Valiliği’nden Yasaklama Kararı

İzmir Valiliği “LGBTİ+ Fobik Devlet Organlarına Karşı Ses Çıkarıyoruz!” etkinliklerini “genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği” gerekçesiyle yasakladığını duyurdu


İzmir Valiliği, “LGBTİ+ Fobik Devlet Organlarına Karşı Ses Çıkarıyoruz!” adı altındaki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. etkinliklerin “her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği” gerekçesiyle 12 Eylül günü yasakladığını duyurdu.

RTÜK’ün ‘LGBT propagandasına dur’ toplantı duyurusunun kamu spotu olarak televizyon kanallarında yayınlanması kararını İzmir’de bulunan RTÜK Bölge Müdürlüğü önünde protesto eden 10 kişi gözaltına alındı.