İTÜ’de web sitesi sansürü, soruşturma ve görevden alma

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğretim üyelerinin, 6 Şubat depremi sonrası yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkındaki ortak bildirilerini paylaştığı bölüm web sitesine üniversite yönetimi tarafından önce erişim engeli getirildi. Engel sonrasında soruşturma açan yönetim, bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nu görevinden aldı


Kaynak: sendika.org

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğretim üyelerinin, 6 Şubat depremi sonrası yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkındaki ortak bildirilerini paylaştığı bölüm web sitesine üniversite yönetimi tarafından önce erişim engeli getirildi. Engel sonrasında soruşturma açan yönetim, bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nu görevinden aldı.

İTÜ Bileşenleri ve Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi; web sitesine erişim engeline, açılan soruşturmaya ve bölüm başkanının görevden alınmasına karşı 6 Nisan’da Taşkışla Ortabahçe’de eylem çağrısı yaptı.

Yapılan eylemde okunan basın açıklamasının tamamı şöyle:

“İTÜ YÖNETİMİNİ BİLİMSEL ÖZGÜRLÜĞE SAYGIYA DAVET EDİYORUZ!

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü başkanı ve öğretim üyelerinin, 6 Şubat günü gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden depremlerin ardından bölgenin yeniden yapılandırılmasına yönelik 23 Şubat 2023 tarih ve 126 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hakkında ortak görüş ve önerilerini içeren bildiriyi bölümün resmi web sayfası üzerinden paylaşmasının ardından; İTÜ yönetimi tarafından önce bölüm sayfasına idari bir karar ile erişim engeli getirilmiş, sonrasında bildirinin yayınlanmasına ilişkin soruşturma açılarak bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu bölüm başkanlığı görevinden alınmıştır.

İTÜ yönetimi bu davranışıyla, ülkemizde üniversitelerin getirildiği durumu bir kez daha acı bir şekilde hepimize göstermektedir. Yıllardır bilim insanlarını dinlemeden oluşturulan rant odaklı kentleşme ve yapılaşma politikaları nedeniyle yaşanan bu yıkımın ortasında büyük bir toplumsal travmanın ve acının içinde, enkaz altında kalmış halde yaralarımızı sarmaya çalışırken, bir üniversite yönetiminin tek kaygısının kendi öğretim elemanlarının vicdanının sesini bastırmak olduğunu görmüş olduk. İTÜ yönetimi, bilim insanı olmanın gerektirdiği bir sorumluluk ve bilinçle görüşlerini kamuoyu ile paylaşan kendi öğretim üyelerine baskı uygulayarak ve görevden almaya kadar ileri giderek akademik özerklik, bilimsel özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü vb. tüm kaygılardan öte vicdani ve etik olarak da utanç verici bir davranış içine girmiş durumdadır.

Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi olarak İTÜ yönetiminin akademik ve bilimsel özgürlüğe tahammülsüz düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu davranışını asla kabul etmiyoruz. Görevden alınan bölüm başkanı Sayın Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu başta olmak üzere hocalarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bilimsel özgürlüğe, akademik özerkliğe tahammülü olmayan yönetimlere karşı, üniversitenin haysiyetini korumaya; insan, toplum ve doğa yararına üniversite mücadelemizi sürdürmeye kararlı oluğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Bu nedenle;

  • Hocalarımıza açılan soruşturmalar derhal geri çekilsin,
  • Dr. Funda Yirmibeşoğlu bölüm başkanlığına yeniden atansın,
  • Bilimsel ve akademik özgürlüğe uygulanan sansür kaldırılsın,
  • Meslek etiğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan anlayışa son verilsin,

Her koşulda; akademik özerkliği, bilimsel özgürlüğü, demokratik üniversite mücadelesini savunacağımızı ve taleplerimizin takipçisi olacağımızın bilinmesin kamuoyuna duyururuz.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi”