İnfaz düzenlemesindeki 55 madde kabul edildi

Gazeteciler ve siyasi suçluları dışlayan infaz düzenlemesinin bu gece geçmesi beklenirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerinde #COVID19 vakalarının olduğunu doğruladı. Meclis’te görüşülen düzenlemenin şu ana kadar 55 maddesi kabul edildi


AKP ve MHP tarafından hazırlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan 25 madde daha kabul edildi, böylece toplamda Teklif’in 55 maddesi kabul edilmiş oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan görüşmeler, sabaha karşı saat 04:25’te sona erdi. Muhalefetin itirazı üzerine AKP tarafından verilen değişiklik önergeleriyle 3 maddede değişiklik yapıldı. Görüşmelerde teklifin 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle beraber Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazetelerin cezaevine girmesi mümkün olacak.

Mezopotamya Ajansından (MA) Diren Yurtsever’in haberine göre, teklifin 48’inci maddesi, Ceza Kanunu’ndaki üçte iki olan infazı, yarı oranına indiriyordu. Ancak yapılan değişiklikle istisna hükümler getirildi. Buna göre, “yüze kezzap atma” gibi “canavarca hisle işlenen suçlarda” ceza yarı oranında inmeyip, üçte iki oranında kalacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK KOŞULLARINA DÖNÜŞ

Teklifin 46’ncı maddesinde de değişikliğe gidildi. Mevcut infaz sisteminde (koşullu salıverme oranı ve 1 yıllık denetimli serbestlik uygulandığında) 18 ay (veya altı) hapis cezası alan bir kişi pratikte hapis yatmıyor. Ancak yeni getirilen infaz yasası düzenlemesi, herkesin belli bir süre cezaevi kurumuna girmesini öngörüyordu. Madde üzerinde yapılan değişiklikle eski uygulamaya geri dönülerek, denetimli serbestlik koşullarının uygulanmasına dönüldü.

İkinci bölümde kabul edilen bazı önemli yasalar ve sonuçları ise şöyle:

RESMİ İLAN ALAMAYAN GAZETELER CEZAEVLERİNE GİREBİLECEK

*Görüşmelerde teklifin 32’nci maddesinde yapılan değişiklikle Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam alamayan gazeteler cezaevlerine girebilecek.

*Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıda gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

*Çocuk ve 65 yaş üstü hakkını tamamlamış hükümlüler beraberinde çocuğu olan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilir.

*Hükümlülerin değerlendirmesi ve iyi halin belirlemesi ile ilgili düzenleme: Buna göre iyi halin belirlenmesinde en geç 6 ayda bir gözlem kurulu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemede, toplam 10 yıl yada daha fazla ceza hapsine mahkum olanlar ile terör suçları örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunmazlığa karşı ilenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçlarında mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırma, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşulu salıvermeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek. Ayrıca, idari ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen izleme kurulu üyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen uzman bir kişi katılacak.

*Hükümlük süresinin 5’te biri yerine, 10’da birini iyi halle geçirmiş olan hükümlünün izin kullanması, sağlık rapor ile izin kullanma, izin ihlalinin doğal affet durumlarında cezalandırılmamasını içeriyor. Ancak madde kapsamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar girmeyecek.

PANDEMİYE RAĞMEN ‘SİYASİ TUTUKLULAR HARİÇ’

*Üç ayda bir üç gün olan izin süresi 7 güne çıkarılacak. Ayrıca hastalık yada doğal afetler gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirebilecek. Ancak bu maddeden siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılacak.

*Salgın hastalık, doğal affet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Siyasi tutsaklar bu madde de kapsam dışı bırakılacak.

*Mahkumiyet hükmünün durumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün TCK 7’nci kapsamında değerlendirilmesi gerekirse, hükmü veren mahkemede çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa yada cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği yerine getirilirse infaz hakimliğinde duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

*Günlük çalışma süresi en az iki saat en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

*Kasten öldürme, ‘terör’ örgütlü suçlar ve bu şekilde işlenen uyuşturucu suçları, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar dışında kalan suçlarda hükümlü aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirecek. Bu cezanın 5’te 1’ini de denetim serbestlik ile geçirecek. (Kaynak: MA – Tükenmez Haber)