Grup Yorum Bursa Halk Korosu’nun dinletisine engel

Bursa’daki Gökyüzüm Kafe’de yapılması planlanan etkinlik ve “aynı konudaki” etkinliklerin Bursa ilindeki başka adreslerde yapılması Valilik kararıyla yasaklandı


Grup Yorum Bursa Halk Korosu’nun 22 Şubat’ta Bursa’daki Gökyüzüm Kafe’de yapmayı planladığı müzik ve şiir dinletisi ve gün boyunca şehirde yapılması planlanan “aynı konular” ile ilgili etkinlikler Valilik kararıyla, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayandırılarak gerekçe gösterilmeden yasaklandı.

Tebligatta şu ifadeler yer aldı:  “… etkinlik Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Ek Madde 1, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. Maddesi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair yönetmeliğin 23. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11. Maddesi gereğince belirtilen adreste yapılması planlanan konser etkinliği ile gün içerisinde aynı konularla ilgili sair yerlerde ve zamanlarda yapılmak istenecek konser etkinlikleri Bursa il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) Valilik Makamı’nın 21.02.2020 gün ve 2020/1203 sayılı kararı ile YASAKLANDIĞI …”