Boğaziçi Üniversitesi yönetimi bazı sanat derslerini onaylamadı

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım yönetimi, aralarında belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın da olduğu ve üniversitenin çeşitli bölümlerinde ders veren 12 akademisyenin güz döneminde vermesi planlanan derslerini onaylamadı


Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi Twitter hesabı

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım yönetimi, aralarında belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın da olduğu ve yıllardır Boğaziçi Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde ders veren 12 akademisyenin güz döneminde vermesi planlanan derslerini onaylamadı. Dersleri onaylanmayan akademisyenler arasında emekli olanların yanı sıra, yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak üniversitede çalışan öğretim üyeleri bulunuyor. Onaylanmayan dersler arasında belgesel sinemacı ve üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi Can Candan’ın Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde açacağı “FA 350 Project in Film Analysis” ve “FA 498 Documentary Cinema” dersleri ile aynı bölümden emekli Prof. Dr. Cevza Sevgen’in “EL 303 Restoration and Augustan Literature” dersi de var.

Kayyım yönetim daha önce de Temmuz 2021’de hem yaz okulunda hem de Güz 2021 döneminde açılması planlanan bazı sanat derslerini de onaylanmamıştı. Bu konudaki haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ: “BU KARARLAR NİTELİKLİ EĞİTİMİN VE ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLACAKTIR”

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri’nin, kayyım yönetimin onaylamadığı derslere dair kaleme aldığı ve 7 Eylül 2022 tarihli açıklamanın tam metni şu şekilde:

“DERSLERİ ONAYLANMAYAN HOCALARIMIZA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 2 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının ardından başlayan süreçte, üniversitemizin temel ilkelerine aykırı olarak alınan tüm karar ve uygulamalara hukuk çerçevesinde itiraz etmekte, öte yandan eğitim ve araştırmalarımızı aksatmadan yürütmekteyiz. Ancak geldiğimiz noktada, seçilmiş dekanlarımızın, enstitü müdürlerimizin, ÜYK (Üniversite Yönetim Kurulu) ve ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) temsilcilerimizin atanmaması ve/veya usulsüzce görevden alınması ile giderek daha keyfi ve dayatmacı hale gelen yönetim tarzının, üniversitemizdeki eğitim ve araştırma ortamına büyük hasar verdiğinin altını çizmek isteriz.

Bölümlerin kurul kararıyla oluşturarak dekanlıklara ilettikleri programlara keyfi bir şekilde müdahale edilmekte, kurul kararları hiçe sayılarak, yarı zamanlı ve emekli hocalarımızın görevlendirmeleri onaylanmamakta, sözleşmeleri iptal edilmekte, açılması planlanan dersler kapatılmakta, bölüm ve fakülte kararları olmaksızın tepeden inme dersler açılmaktadır. Uzun yıllar Boğaziçi’ne hizmet etmiş olan kıymetli emekli ve emeritus hocalarımızın birikimleri hiçe sayılmakta, kurumumuz bu yetkin bilim insanlarının eğitime katkılarından yoksun bırakılmaktadır.

Lisans programlarımız öğrencilerin farklı bölüm ve fakültelerden dersler almalarına imkan veren bütünleşik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir bölümün programına yapılan müdahale lisans eğitiminin tümünü etkileyecektir.

Aşağıda belirtilen derslerin, bölümlerin uygun gördüğü hocalar tarafından açılmaması üniversitemizde nitelikli eğitim ve öğretimin aksamasına neden olacaktır.

Bu bağlamda Sonbahar 2022 akademik yarıyılının başlayabilmesi için, ekteki listedeki öğretim üyelerinin bölüm kararlarına istinaden görevlendirilmelerini talep ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 2. Eğitim Bilimleri
 3. Temel Eğitim
 4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 5. Yabancı Diller Eğitimi
 6. Batı Dilleri ve Edebiyatları
 7. Çeviribilimi
 8. Dilbilim
 9. Felsefe
 10. Fizik
 11. Kimya
 12. Matematik
 13. Moleküler Biyoloji ve Genetik
 14. Psikoloji
 15. Sosyoloji
 16. Tarih
 17. Türk Dili ve Edebiyatı
 18. Ekonomi
 19. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 20. İşletme
 21. Uluslararası Ticaret
 22. Turizm İşletmeciliği
 23. Yönetim Bilişim Sistemleri
 24. Bilgisayar  Mühendisliği
 25. Elektrik-Elektronik  Mühendisliği
 26. Endüstri  Mühendisliği
 27. İnşaat Mühendisliği
 28. Kimya Mühendisliği
 29. Makine Mühendisliği

Enstitüler:

 1. ATA enstitüsü akademisyenleri
 2. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
 3. Çevre Bilimleri Enstitüsü”