Basın kartı, milli güvenlik gerekçesiyle iptal edilebilecek

Basın kartlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. İptalleri kolaylaştıracak maddeler eklendi…


Basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte kartın iptali kolaylaştırıldı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi.

Yeni yönetmelikte kartları veren Basın Kartı Komisyonu’nda da değişikliğe gidildi. Değişiklikten önce basın işkolunda örgütlü tüm sendikaların temsilcileri komisyonda yer alırken, yeni yönetmelikle başkanlığın seçeceği tek bir sendika temsilcisi komisyonda yer alacak. İlgili kısım Madde 19’un f bendinde şu şekilde yer aldı: “Basın kartı sahibi gazetecileri temsil eden sendikaların üyeleri arasından Başkanlıkça belirlenen bir üye.”

Yönetmelikte ayrıca meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi. Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi. Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği hallerin belirtildiği kararla iptallerin kolaylaştırıldığı belirtildi.

Daha önce Başbakanlığa bağlı olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığına bağlanmıştı.