Antalya’da 7 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı

Antalya’da koronavirüsü tedbirleri kapsamında eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamadaki ‘genel ahlak’ vurgusu dikkat çekti


Antalya Valiliği, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik tedbirlerle ilgili açıklama yaparak alınan yeni kararı duyurdu. Kararla göre 7 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasak olduğu duyuruldu. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun “Toplantının ertelenmesi veya bazı hâllerde yasaklanması” başlıklı 17. Maddesinde yer alan “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir” amir hükmü ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan; 

A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” amir hükümleri uyarınca;

İlimizde düzenlenmek istenilen yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, çelenk koyma, barış zinciri adı altında el ele, yan yana ve/veya ip, kurdele, pankart vb. bir materyal etrafında veya çevresinde toplanmak suretiyle oluşturulabilecek tüm eylem / etkinliklerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 31.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere (7) Yedi gün süreyle YASAKLANMASI,

Düzenlenmek istenen Basın Açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.”