Ankara’daki iklim mitingine engel

Meslek örgütlerinin öncülüğünde Ankara’da yapılması planlanan “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz” mitingine valilik izin vermedi


Ankara’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla yapılması planlanan “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz” başlıklı mitinge Ankara Valiliği izin vermedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanıp Tandoğan Meydanı’na kortej oluşturularak 26 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan mitinge izin vermeyen valiliğin red kararında İl Özel İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterildi.