LGBTİ yasaklarına yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

LGBTİ etkinliklerinin Ankara’da süresiz yasaklanmasına ilişkin Kaos GL ve Pembe Hayat’ın yürütmeyi durdurma talepleri İdare Mahkemesi tarafından reddedildi


Kaos GL ve Pembe Hayat’ın, Ankara Valiliğince LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklanmasına karşı ayrı ayrı açtıkları kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davalarda mahkemeler, yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Mahkeme karar gerekçesinde “yasak kararının telafisi güç veya imkansız sonuçlar doğurmayacağını ve kararın açıkça hukuka aykırı olmadığını” söyledi. Pembe Hayat Derneği’nin açtığı davada ise 13. İdare Mahkemesi aynı gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararını reddetti.

Ankara Valiliği, İdare Mahkemesi’nin talebinin ardından verdiği savunmada ise Anayasa’nın “temel hak ve hürriyetlerinin kullanımının durdurulmasını” içeren 15. maddesini hatırlattı. Valilik, olağanüstü hali gerekçe göstererek bu yasağın uluslararası sözleşmeleri ihlal etmediğini; yine yasak kararı ile “çekirdek hakların” ihlal edilmediğini savundu. “İdaremizin yapmış olduğu işlem mevzuata uygundur” dedi.

Öte yandan dernekler Valiliğin “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı gerekçe göstererek getirdiği yasağın iptal edilmesini; yasak kararının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı için de bir an evvel yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep ediyordu.