Adana Uluslararası Film Festivali danışma kurulu müdahaleler yüzünden görevi bıraktı

Festivalin danışma kurulu, “Ulusal Yarışma Ana Jürisi’nin belirlenmesi sürecinde çeşitli müdahaleler ve etik olmayan pazarlık yöntemleri” gibi gerekçelerle festivale katılmayacağını açıkladı


 

Antalya Film Festivali’nin tüzük değişikliğiyle içinin boşaltılmasının ardından şimdi de 24.sü düzenlenen Adana Uluslararası Film Festivali’nin danışma kurulu, festivale katılmayacağını açıkladı. “Ulusal Yarışma Ana Jürisi’nin belirlenmesi sürecinde çeşitli müdahaleler ve etik olmayan pazarlık yöntemleri, kurumsal davranış hassasiyetinin gösterilmemesi” gibi gerekçelerle festivalden çekileceklerini belirten Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ile sinema eleştirmeni Tunca Arslan’ın imzasını taşıyan açıklamada, “25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali yönetiminin talebi doğrultusunda Mayıs 2017’den itibaren festivalin Danışma Kurulu’nu oluşturan bizler, gelinen nokta itibariyle görev ve sorumluluklarımızın işlevsiz kaldığına inanıyoruz” denildi.

Adana Film Festivali’nin bu yıl da başarıyla gerçekleşmesini dilediklerini ve festivalin ana unsurlarının belirlenmesi konusunda altı aya yaklaşan süreyle katkı verdiklerini belirten kurul üyeleri açıklamada, “Ancak üzüntüyle belirtmek zorundayız ki festival bünyesinde, başlangıçta belirlenen bazı programların keyfi biçimde iptaliyle başlayan kaotik ortam ne yazık ki bugüne dek kontrol altına alınamamıştır. Ulusal Yarışma Ana Jürisi’nin belirlenmesi sürecinde, ayrıntılarına girmeyi uygun bulmadığımız çeşitli müdahaleler ve etik olmayan pazarlık yöntemleri; kurumsal davranış hassasiyetinin gösterilmemesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile festival yönetimi arasındaki yaşanan kimi sorunlar ve Danışma Kurulu’na karşı sürekli yanıltıcı bilgiler verilmesi, bizim açımızdan sağlıksız bir ortama yol açmıştır. Ulusal ve uluslararası onlarca film festivalinde görevler üstlenmiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş, sayısız akademik çalışma ve çok sayıda sinema kitabına imza atmış insanlar olarak; öncelikle yedinci sanata ve Adana’daki ciddi sinema geleneğine, kendimize ve sorumluluklarımıza saygının gereği, 24. Uluslararası Adana Film Festivali’ne katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri de yer aldı.