Yasaklanan Kürtçe tiyatro oyunu Bêrû için yapılan başvuru reddedildi

Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) tarafından sahnelenen “Bêrû: Klakson Borîzan û Birt” (Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar) adlı oyunun İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kararıyla yasaklanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedildi


İstanbul’da Bêrû adlı Kürtçe tiyatro oyununa Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından getirilen yasağa karşı açılan yürütmeyi durdurma davası reddedildi. Mahkeme verdiği kararda, “TJN’nin MKM ile, MKM’nin de PKK ile iltisaklı” olduğunu öne sürdü.

Teatra Jiyana Nû (TJN – Yeni Yaşam Tiyatrosu) tarafından sahnelenen Bêrû: Klakson Borîzan û Birt (Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar) adlı oyunun; 13 Ekim 2020’de İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı kararıyla ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davanın duruşması İstanbul 10. Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Karara gerekçe olarak ise Teatra Jiyana Nû adlı tiyatro grubunun Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ile bağlantılı olduğu, MKM’nin ise “PKK ile iltisaklı” olduğu iddiası ileri sürüldü.

TİYATRO OYUNU YASAĞI HUKUKA AYKIRI BULUNMADI

Kararda ayrıca, “milli güvenlik ve devletin devamlılığını sağlamak için kamu hizmetini yürütmekte görevli olan idarenin, konunun hassasiyeti gereği, takdir yetkisinin geniş tutulması gerektiği” savunuldu.

Bu doğrultuda İstanbul 10. İdare Mahkemesi, oyuna yönelik yasak ile “terörle iltisaklı yapıların desteklenmesinin ve teröre destek sağlanmasının önüne geçilmek istendiğini” iddia ederek, yasağın hukuka aykırı olmadığı sonucuna vardı.

8 MART VE NEWROZ’DA GÖSTERİM YAPMAK DELİL SAYILDI

Karar metninde ayrıca, yasaklama kararı ile aynı tarihte emniyet görevlileri tarafından kaleme alınan tutanaktan alıntı yapılarak, MKM’nin 2014 yılından günümüze gerçekleştirdiği bazı konser ve tiyatro gösterimleri listelendi.

Söz konusu tutanakta 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile 21 Mart Newroz gibi günlerde tiyatro gösterimi yapılmasının, MKM ve Teatra Jiyana Nû’nun “PKK ile iltisaklı olduğuna” işaret ettiği ve “gösterimden elde edilecek gelirin bölücü terör örgütüne destek amaçlı faaliyetlerde kullanılacağı” iddia ediliyordu.

Davayı sürdüren MLSA avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.