Wikipedia kararı Resmi Gazete’de

AYM’nin Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlali sayan kararı Resmi Gazete’de


Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı yeniden yargılama yapılması için Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkemenin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia’nın erişime açılması bekleniyor. Wikimedia Vakfı, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru sonucunda AYM 26 Aralık tarihinde ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine  karar vermişti.

AYM kararında, Wikipedia’nın işlevi, kullanıcı sayısı, ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirliği, alternatifinin olmaması gibi özelliklerinin göz önünde bulundurarak, siteyi kullandıklarını belirten başvurucular Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Doç. Kerem Altıparmak’ın böyle bir kaynaktan yoksun kalmalarından dolayı mağdur sıfatı taşıdıkları kabul edildi. Kararda, ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin kanuni dayanağı olarak 5651 sayılı Kanun’un gösterildiği ve bu kanunun keyfiliğe yol açıldığı izlenimi verildiğine de dikkat çekildi. İnternetin başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir değere sahip olduğu vurgulanırken, ifade özgürlüğüne gerekçesiz olarak veya AYM tarafından ortaya koyulan kriterleri karşılamayacak şekilde yapılan müdahalelerin Anayasa’yı ihlal edeceğinin altı çizildi.

Wikipedia’da yer alan bir içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla yapılacak bir müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğuna ilişkin yeterli bir gerekçe konması gerektiği belirtilen AYM kararında, şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir. Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır.”