Kürt Dili ve Kültürü Ağı

Kürt Dili ve Kültürü Ağı kuruldu

Diyarbakır’da Kürt dili ve kültürünün korunup geliştirilmesi amacıyla yapılan çalıştay sonrasında, bu konuda çalışmalar yürütecek olan Kürt Dili ve Kültürü Ağı kuruldu. Çalıştay’dan çıkan sonuç bildirgesi, yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu